Onderzoeksconsortia krijgen miljoenen om techstarters te helpen

Nieke Roos
24 maart 2021

Onderwijsminister Ingrid van Engelshoven en economiestaatssecretaris Mona Keijzer hebben nog eens 24 miljoen euro gereserveerd om kennisoverdracht van onderzoek naar samenleving en markt te stimuleren. Investeerders zullen worden aangemoedigd om startups te steunen die kennis van onderzoeksorganisaties industrialiseren. De overheidsfinanciering komt uit de regeling Thematische Technologie Transfer (TTT) en wordt verdeeld over drie consortia van onderzoeksorganisaties en kapitaalschieters: kunstmatige intelligentie, medtech en watertechnologie, die elk 8 miljoen euro ontvangen.

Het TTT.AI-consortium omvat de universiteiten van Amsterdam, Eindhoven, Nijmegen en Utrecht, de universitair medische centra uit deze steden en het Centrum Wiskunde & Informatica (CWI), het Nederlandse nationale onderzoekscentrum voor wiskunde en informatica. Het Eindhovense Lumo Labs beheert het pre-seed fonds. Het consortium wordt aangevuld door veel aangesloten partners zoals andere technische universiteiten, hogescholen, incubators, regionale ontwikkelingsagentschappen, de Dutch AI Coalition en het Innovation Center for Artificial Intelligence. De primaire thema’s zijn gezondheidszorg, veiligheid en mensgerichte artificial intelligence.

Binnen het medtechconsortium bundelen de technische universiteiten van Delft, Eindhoven, Twente en Wageningen hun krachten met de Erasmus, Radboud en Maastricht Universitair Medische Centra. Het Amsterdamse Innovation Industries is hun investeringspartner. Samen zijn ze van plan om een ​​nationaal open programma op te bouwen om in een vroeg stadium de juiste kennis en expertise samen te brengen en de commercialisering van medtech-innovaties te versnellen, bijvoorbeeld voor minder stressvolle diagnoses en behandelingen.

Het consortium Netherlands Enabling Watertechnology verenigt de Rijksuniversiteit Groningen, de kennisinstituten Deltares en Wetsus en de NOM, de investerings- en ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland. Door startups in hun vakgebied te stimuleren, willen ze de transitie naar een circulaire, duurzame en klimaatneutrale economie versnellen. Voorbeelden van toepassingsgebieden zijn hergebruik van water en productie en opslag van energie uit water.