Onderzoekers hebben geen tijd voor kennisoverdracht

Paul van Gerven
31 mei 2018

Onderzoekers bij hogescholen, universiteiten en publieke kennisinstellingen houden niet genoeg tijd over om hun kennis te delen met bedrijven of andere organisaties. Dat concludeert het Rathenau Instituut op basis van een enquête onder onderzoekers. Zij besteden gemiddeld vier tot acht procent van hun tijd aan kennisoverdracht, terwijl een meerderheid dit wel belangrijk vindt. Bij hogescholen is 93 procent het eens met de stelling ‘ik vind het belangrijk dat mijn kennis veel gebruikt wordt bij bedrijven of maatschappelijke instellingen’. Bij universiteiten (60 procent) en publieke kennisorganisaties (81 procent) heeft valorisatie minder prioriteit.

Overigens wordt kennisoverdracht vaker gezien als doel van de instelling (62 procent), en niet zo zeer als een persoonlijke drijfveer (27 procent). Onderzoekers willen in de eerste plaats hoogstaand onderzoek doen. Ook daarvoor hebben zij te weinig tijd, vinden zij: onderwijs- en managementtaken snoepen steeds meer tijd af van onderzoekswerk. Gemiddeld werken researchers een kwart van hun aanstelling over.