Onderzoek Yacht: stijgend tekort aan technici

Nieke Roos
15 augustus 2013

Het tekort aan hoogopgeleide technici neemt toe. Dat concludeert Yacht in zijn periodieke arbeidsmarktanalyse. Het tweede kwartaal van dit jaar lag de vraag 23 procent hoger dan in dezelfde tijdsspanne van 2012. Opvallende uitschieter is de toename van 59 procent in Rotterdam en omstreken. De regio Eindhoven liet in het tweede kwartaal een stijging zien van zeventien procent jaar op jaar.

De vraag naar hoogopgeleide technici rond Rotterdam groeit al drie jaar, maar sinds eind 2012 gaat het hard, aldus Yacht. ’We zien een toename over de hele linie‘, zegt competentiedirecteur technologie Stijn Berden. ’Zowel designers, engineers, elektrotechnici, werktuigbouwkundigen als chemisch technologen worden meer gezocht. Opvallend veel vraag is er naar werkvoorbereiders.‘

Yacht ziet het tekort voorlopig niet afnemen. Berden: ’Trendmatig verwachten we dat de vraag naar hoogopgeleide technici de tweede helft van dit jaar nog veel hoger komt te liggen.‘ En dat terwijl er naar schatting jaarlijks 70 duizend technici van de markt verdwijnen en er slechts 35 duizend instromen.

De honkvastheid van technici maakt de kloof er ook niet kleiner op. Bij een rondvraag die Yacht in juni deed, gaf 28 procent van de respondenten aan niet aan het uitkijken te zijn naar een andere baan, terwijl slechts vier procent zei wel actief op zoek te zijn. De rest betitelde zich als latent zoekend en alleen in voor iets nieuws als er toevallig iets moois langskomt.