Onderzoek naar laserlassen in maakindustrie gestart

Alexander Pil
6 september 2013

Laserlassen krijgt binnen de Nederlandse maakindustrie nog altijd niet de aandacht die het verdient. Een gevolg is dat Nederland achterloopt op andere landen in Europa waar de technologie breder wordt ingezet. Dat vindt een groep bedrijven en kennisinstellingen op dat gebied die daarom de handen ineen hebben geslagen. Met onder meer een marktonderzoek hopen ze dat laserlassen ook in Nederland wordt geadopteerd en de concurrentiepositie van de Nederlandse maakindustrie wordt verstevigd.

Het onderzoek, dat wordt uitgevoerd door Pricewaterhousecoopers, moet de belemmeringen blootleggen die ondernemers ondervinden bij het investeren in laserlassen. Tijdens het onderzoek worden ondernemers en banken gevraagd waarom ze bewust wel of niet investeren in laserlassen. Het onderzoek moet leiden tot een instrumentarium voor de regionale technologiecentra in Gelderland om laserlassen in Nederland op de kaart te zetten.

Van de dertig laserlasinstallaties die de Nederlandse maakindustrie telt, staan er acht in Gelderland. ’Dat is geen toeval‘, stelt Piet Mosterd, directeur van AWL-Techniek en lid van de stuurgroep die zich inzet voor laserlassen in Nederland. ’Gelderland is een voedingsbodem voor innovatie en willen we blijven innoveren, dan moeten we als bedrijfsleven én provincie de schouders eronder zetten.‘ Daarom is de stuurgroep ingenomen met de subsidie van 40 procent van de projectkosten die provincie Gelderland heeft verstrekt.

De stuurgroep bestaat uit een combinatie van bedrijfsleven, belangenpartijen en kennisinstellingen, plus de regionale technologiecentra in de provincie Gelderland. De deelnemers zijn onder meer AWL-Techniek, FME-CMW, Koninklijke Metaalunie, het Laserapplicatiecentrum, het Nederlands instituut voor Lastechniek, Pricewaterhousecoopers, Tata Steel en Trumpf.