Ondernemersorganisaties stimuleren vernieuwingen in stalsystemen

Alexander Pil
19 maart 2018

In opdracht van de Provincie Brabant gaan FME, VNO-NCW Brabant-Zeeland en ZLTO vernieuwing in stalsystemen stimuleren. De nieuwe stalconcepten moeten een integrale oplossing bieden voor de uitdagingen waarvoor de veehouderijsector en andere betrokkenen zich gesteld zien, zoals het verlagen van de emissie van CO2. Naar de overtuiging van de ondernemersorganisaties kunnen slimme technologieën helpen om de stallen op een duurzame manier toekomstbestendig te maken. Dat is in het belang van dier, boer, omgeving en economie.

De laatste jaren komen er steeds meer stalinnovaties beschikbaar. Diverse bedrijven hebben slimme oplossingen ontwikkeld voor een deel van de problematiek. Er is een sterke behoefte aan een meer integrale benadering. Bovendien is het van belang om de emissie van ammoniak, fijnstof en CO2 bij de bron aan te pakken.

FME, VNO-NCW Brabant Zeeland en ZLTO gaan samen met de provincie Brabant ondernemingen uit verschillende sectoren en disciplines met elkaar verbinden en stimuleren om samen aan de slag te gaan met de kansen en uitdagingen in de veehouderij. Tevens gaan ze in gesprek met veehouders, bedrijven en kennisinstellingen om te vernemen welke vernieuwende en creatieve oplossingen er reeds beschikbaar zijn of in ontwikkeling zijn. Ook belangenorganisaties worden bij deze gesprekken betrokken.

Om de innovatieve stalconcepten ook daadwerkelijk te verwezenlijken vindt afstemming plaats met gemeenten waar de nieuwe stalconcepten of de aanpassing van bestaande stallen moeten gaan worden gerealiseerd. Tevens vindt er overleg plaats met de diverse belangenorganisaties. De provincie Brabant heeft financiële regelingen beschikbaar in de vorm van leningen en aankomende subsidies om bedrijven en veehouders te ondersteunen bij het realiseren van vernieuwende stalconcepten.