NWO onthult nieuwe strategie

Paul van Gerven
12 april 2018

NWO presenteert donderdag haar nieuwe strategie voor de periode 2019 tot en met 2022. ‘De komende jaren zal NWO de wetenschappelijke en maatschappelijke impact van het Nederlandse onderzoek bevorderen, met behoud van focus op fundamenteel onderzoek,’ aldus voorzitter Stan Gielen. ‘Om de vooraanstaande positie van het Nederlands onderzoek te behouden, is naast een sterke disciplinaire basis, meer samenwerking onontbeerlijk. Samenwerking tussen disciplines, tussen sectoren en over de kennisketen heen draagt bij uitstek bij aan verrassende, nieuwe inzichten.’

NWO-voorzitter Stan Gielen overhandigt de nieuwe strategie aan minister Van Engelshoven (OCW). Foto: Melvin Tas

NWO ziet een belangrijke rol voor zichzelf weggelegd om wat orde te brengen in de wirwar van organisaties, instrumenten en ambities die het Nederlandse onderzoeksland rijk is. Denk aan topsectoren, de Nationale Wetenschapsagenda en publiek-private consortia. Door agenda’s naast elkaar te leggen, denkt de onderzoeksfinancier meer impact te kunnen organiseren.