NWO en universiteiten proberen financieringsgekte terug te dringen

Paul van Gerven
16 januari 2020

De Nederlandse Onderzoeksraad (NWO) en de Vereniging van Universiteiten in Nederland (VSNU) nemen maatregelen om de druk op de academische gemeenschap en op de financieringsinstanties te verminderen. De universiteiten beloven niet zoveel belang te hechten aan het aanvragen en veiligstellen van onderzoeksfinanciering en dat onderzoekers aan het begin van hun carrière worden vrijgesteld van het aanvragen van financiering. NWO-onderzoeksprogramma’s krijgen een meer continu karakter, zodat onderzoekers meer tijd hebben om het best mogelijke voorstel te schrijven. Aan de andere kant kunnen aanvragers die voorstellen van slechte kwaliteit indienen, tijdelijk worden verboden nieuwe in te dienen. Ten slotte zullen NWO en de universiteiten onderzoeken of en hoe een gefaseerde invoering van quota de druk kan verminderen die gepaard gaat met aanvragen in combinatie met voorselectie van voorstellen aan de universiteiten.