Normserie Nen-EN-Iso 14122 herzien en gepubliceerd

Alexander Pil
31 augustus 2016

De Nen-EN-Iso 14122-serie van normen is onlangs herzien en gepubliceerd. De normen beschrijven de eisen omtrent de permanente toegangsmiddelen tot machines. De serie bestaat uit vier normen: keuze van vaste toegangsmiddelen en algemene vereisten voor toegankelijkheid; werkbordessen en looppaden; trappen, ladders en leuningen; en vaste ladders. De normen zijn vooralsnog alleen in het Engels verkrijgbaar en te bestellen bij Nen.