Noord-Nederlands initiatief voor volautomatische productielijn strijkt EU-geld op

7 maart

STT Products, Demcon en Menicon krijgen subsidie voor het driejarige Europese project Smarthandle in het kader van het Horizon-programma voor fabricagetechnologie. Met in totaal veertien EU-partners ontwikkelen ze generieke bouwblokken die in drie soorten toepassingen inzetbaar zijn.

Smarthandle onderzoekt en implementeert technologie voor toekomstbestendige productielijnen. Het project kijkt specifiek naar het transport van producten. Het volledig consortium bestaat uit veertien Europese bedrijven, kennisinstellingen en onderzoeksorganisaties die zich op drie casussen richten. De geraamde kosten bedragen zes miljoen euro.

Vertegenwoordigers van de veertien verschillende Europese bedrijven die in aanmerking kwamen voor de Smarthandle-subsidie.

De drie deelprojecten kwamen tot stand door vragen uit de Europese maakindustrie. STT, Demcon Industrial Systems en Menicon richten zich specifiek op het handlen van maatwerk-contactlenzen. Voor de ontwikkeling staan verschillende technologieën centraal, zoals intelligente en herconfigureerbare elementensoftware en ai en hoogniveau plannings- en coördinatiemechanismen.

Binnen de contactlenzencasus brengt Demcon software, digitalisering en toepassing van kunstmatige intelligentie in. STT werkt aan de mechanische en elektrische oplossing en Menicon heeft kennis over het domein en de kwaliteitseisen die worden gesteld. Het Europese project zorgt voor toegang tot de brede expertise van de andere Smarthandle-projectpartners. Het is de bedoeling om zoveel mogelijk generieke bouwblokken te ontwikkelen die in de uiteenlopende toepassingen inzetbaar zijn.