Noord-Hollandse techbedrijven openen fieldlab bij Hogeschool Inholland

Alexander Pil
4 oktober 2021

Hogeschool Inholland in Alkmaar krijgt een eigen fieldlab waar studenten ervaring kunnen opdoen met de nieuwste vormen van technologie, zoals ar/vr-omgeving, realiseren van werkende pick&place-opstellingen en het uitvoeren van praktijkonderzoeken. In dit lab is het nieuwe Fieldlab Techvalley-NH gehuisvest. Dit is een samenwerking tussen Techvalley, Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord en Hogeschool Inholland. Rolan Robotics, ZTI Smart Machines, JOZ en HGG zijn de eerste vier Techvalley-bedrijven wiens onderzoeksvraagstukken concreet in het Fieldlab zullen worden uitgewerkt. Het Europees Efro-fonds draagt bijna vier ton euro bij aan de inrichting van het lab en vanuit Hogeschool Inholland wordt zeven ton geïnvesteerd.

Aan projectcoördinatoren José Laan en Sandra Verweij van bureau Parbleu de taak om de samenwerking tussen het onderwijs en het regionale bedrijfsleven te begeleiden en te optimaliseren. Laan: ‘Het Fieldlab Techvalley-NH is een gezamenlijke r&d-locatie waar maakindustrie, onderwijs en onderzoek elkaar kunnen ontmoeten en waar studenten en bedrijven in de praktijk werken aan onderzoek en innovatie. Dat biedt mkb-bedrijven uit de regio toegang tot het netwerk, kennis en faciliteiten dat zij nu vaak missen.’

In het Fieldlab Techvalley-NH, dat zijn plek krijgt in het Innovatielab van de hogeschool, gaan studenten, lectoren, docent-onderzoekers en ondernemers samenwerken aan innovatieve onderzoeksvraagstukken uit het werkveld. Richard Oerlemans, vestigingsdirecteur van Hogeschool Inholland Alkmaar: ‘Het is een echte praktijkgerichte leergemeenschap, met de focus op smart engineering waar verschillende zaken bij elkaar komen, zoals data-gedreven innovatie, robotica, maintenance en materialen. In deze creatieve omgeving kunnen ondernemers en studenten onder begeleiding leren over de nieuwste technieken en deze uitproberen en toepassen.’

Mark Helder, directeur van Rolan Robotics en een van de initiatiefnemers van het Fieldlab: ‘Door de snelle technologische ontwikkelingen zijn leren en opleiden nog meer de verantwoordelijkheid van scholen en ook van de bedrijven samen. Het Fieldlab is hier een prachtig voorbeeld van. Daarbij kan tijdrovend onderzoek worden uitgevoerd door een breed team van studenten, lectoren en docent-onderzoekers met daardoor een grote kans op verrassende oplossingsrichtingen.’