Nog nooit zo veel studenten aan de Nederlandse universiteiten

Pieter Edelman
31 januari 2017

Er volgen meer studenten dan ooit een bachelor- of masteropleiding aan een van de Nederlandse universiteiten, blijkt uit cijfers van koepelorganisatie VSNU. In totaal zijn er dit collegejaar bijna 265 duizend universiteitsstudenten, waarbij het aantal masterstudenten voor het eerst boven de honderdduizend uitkomt. Ruim drie op de vijf van hen is afkomstig van het vwo, waarvan driekwart na een diploma doorstroomt naar het wo. Ongeveer vijftien procent is afkomstig van het hbo en achttien procent komt uit het buitenland.

Uit de cijfers blijkt verder dat Techniek langzaam in populariteit toeneemt. Vijf jaar geleden maakten techniekstudenten nog dertien procent uit van de studentenpopulatie, nu is dat bijna vijftien procent. Gedrag & Maatschappij en Economie staan nog altijd op plek een en twee, maar zien hun invloed wel dalen, respectievelijk van twintig naar achttien procent en van zestien naar vijftien procent.