Nieuwe wet bescherming bedrijfsgeheimen van kracht

Alexander Pil
Leestijd: 2 minuten

Op 23 oktober is de Wet Bescherming Bedrijfsgeheimen in werking getreden. Deze wet maakt het voor innovatieve bedrijven gemakkelijker om bedrijfsgeheimen te beschermen, die niet door intellectuele eigendomsrechten worden beschermd. Om voor bescherming van de nieuwe wet in aanmerking te kunnen komen, doen bedrijven er goed aan om contractueel goede afspraken te maken over de vertrouwelijkheid van bedrijfsgeheimen en onderwerpen zoals reverse engineering, adviseert brancheorganisatie FME.

Bij bedrijfsgeheimen gaat het om knowhow en bedrijfsinformatie die waardevol zijn omdat ze geheim zijn, bedoeld zijn om vertrouwelijk te blijven en/of waarvoor de houder ook maatregelen heeft genomen om deze geheim te houden. Denk daarbij aan technologische kennis zoals fabricagemethoden of recepturen en aan handelsgegevens zoals informatie over klanten en leveranciers, bedrijfsplannen, marktonderzoek en strategieën.

De Wet Bescherming Bedrijfsgeheimen is een implementatie van een Europese richtlijn voor bescherming van bedrijfsgeheimen. Deze richtlijn beoogt de harmonisatie in de EU van de regels omtrent bescherming van niet-openbaar gemaakte knowhow en bedrijfsinformatie. In de wet wordt geregeld wat onder een bedrijfsgeheim moet worden verstaan. De bescherming is enkel een gevolg van de maatregelen die de houder van de geheime informatie heeft genomen om die geheim te houden, bijvoorbeeld door middel van een geheimhoudingsovereenkomst. Een bedrijfsgeheim is geen intellectueel eigendomsrecht (ie), zoals octrooirecht. Bescherming van bedrijfsgeheimen vormt een aanvulling op bestaande ie-rechten. Onafhankelijke ontdekking van dezelfde knowhow en informatie blijft mogelijk. Ook reverse engineering van een rechtmatig verkregen product wordt beschouwd als een rechtmatig middel om informatie te verkrijgen, tenzij anders is overeengekomen.

Dit artikel is exclusief voor premium leden van High-Tech Systems Magazine. Al premium lid? Log dan in. Nog geen premium lid? Neem dan een premium lidmaatschap en geniet van alle voordelen.

Inloggen

Problemen met inloggen? Bel dan (tijdens kantooruren) naar 024 350 3532 of stuur een e-mail naar info@techwatch.nl.