Nieuwe order Van Oord voor autonoom vaartuig Demcon

Alexander Pil
18 maart 2022

Maritieme aannemer Van Oord heeft een nieuwe opdracht geplaatst bij Demcon Unmanned Systems. Dit keer gaat het om een onbemand, autonoom varend offshore-platform. Dat vaartuig is geschikt voor uitdagende offshore-omstandigheden en wekenlange survey-operaties op zee. Door de inzet van deze elektrische onbemande vaartuigen wil Van Oord vergroenen, veiliger werken en medewerkers optimaal inzetten.

Van Oord gaat de DUS V5750 van Demcon inzetten bij baggerwerken, installatie van windparken op zee en aanleg van maritieme infrastructuur.

Demcon Unmanned Systems ontwikkelt en bouwt onbemande, autonoom varende platformen voor meet- en inspectiewerkzaamheden op het water. Van Oord deed al ervaringen op met de elektrisch aangedreven survey-vaartuigen voor hydrografische inspectie op binnenwateren (de DUS V2500). Met deze order zet de maritieme aannemer de stap naar onbemande offshore-survey.

Het nieuwe vaartuig kan worden ingezet bij baggerwerken, installatie van windparken op zee en aanleg van maritieme infrastructuur. ‘Het autonome offshore-inspectieplatform is een slag groter, moet meerdere weken op zee kunnen blijven varen en zal nieuwe autonomietoepassingen krijgen voor de onbemande operaties’, vertelt Fedor Ester, directeur van Demcon Unmanned Systems. ‘Het bevat ons gestandaardiseerde, modulaire autonomiesysteem. Rond dit systeem passen wij de romp aan op basis van klantspecifieke prestatie-eisen. Daarnaast voegen we nieuwe functionaliteiten toe om beter aan te sluiten bij de operatie. De DUS V5750 wordt een makkelijk te hanteren vaartuig dat zonder hulpmiddelen op de grond kan staan en in een 20-voetscontainer past. Het vaartuig voor Van Oord wordt binnen een jaar geleverd. Daarna blijft het systeem up-to-date via onze software. Zo verbeteren we samen met Van Oord de autonome navigatie en maken we bredere toepassing mogelijk.’

Nieuwe functionaliteiten

Voor het navigeren op zee wordt het bestaande situational awareness-systeem uit de V2500 – ‘waar ben ik en wat zie ik om mij heen?’ – uitgebreid. Het werkt op korte afstand (150 meter) en in complexe omgevingen onder meer op basis van 360-graden laserscantechnologie met lidars. Om verder weg te kunnen kijken, zullen verschillende typen camera’s, radar en electronic navigation chart data worden gebruikt. Slimme algoritmes verwerken de informatie van al die sensoren en bronnen tot een digitaal wereldmodel van de omgeving rond het vaartuig. Het DUS collision avoidance system zorgt vervolgens voor de herkenning van obstakels en levert informatie over hoe deze kunnen worden ontweken volgens de regels op het water.

Verder krijgt het communicatiesysteem uitbreiding. De V2500-vaartuigen werken al met wlan en een lte (4G/5G) datalink; daar komt voor de V5750 nog satellietcommunicatie bij. Ester: ‘Zo zorgen we ervoor dat ook de communicatie redundant is uitgevoerd. Om verzekerd te zijn van robuustheid, moet er van alle systemen een back-up zijn, zodat het vaartuig altijd veilig autonoom huiswaarts kan keren.’

Een derde innovatie is specifiek bedoeld voor de eerste survey-toepassing die Van Oord voor ogen heeft. Dat is inspectie (touchdown monitoring) bij het leggen van kabels van en naar offshore-windparken. Ester: ‘Een kabellegschip vaart langzaam en het survey-vaartuig volgt. Afhankelijk van de weersomstandigheden kan dat vaartechnisch uitdagend en inefficiënt zijn. Wij ontwikkelen daarvoor de weersafhankelijke Dynamic Positioning-functionaliteit. Die zorgt ervoor dat het vaartuig met de neus in de richting van wind, stroming en golven ligt, voor de minste weerstand. Dan kan het gebeuren dat het vaartuig zijwaarts varend het kabellegschip moet volgen. Dit lijkt een onnatuurlijke hoek, maar met ons Dynamic Positioning-systeem is dat geen probleem.’