Nieuwe cao Metalektro definitief

Alexander Pil
14 september 2021

De leden van vakbonden FNV, CNV, De Unie en werkgeversorganisatie FME hebben ingestemd met een nieuwe cao voor de metalelektro. Ook staan de leden achter de plannen van de organisaties om een gezamenlijke strategische agenda te maken. De cao geldt voor 24 maanden, van 1 december 2020 tot en met 30 november 2022.

De organisaties kwamen 14 juli tot een principeakkoord over de nieuwe cao. Behalve nieuwe afspraken over onder meer loonsverhoging, pensioen en vervroegd uittreden, is er deze keer ook afgesproken gezamenlijk een strategische agenda te ontwikkelen. Vakbonden en werkgevers gaan zich vanaf nu samen hard maken voor een betere (inter)nationale industriepolitiek, een arbeidsmarkt met perspectief en goede arbeidsverhoudingen. Cao-partijen gaan direct aan de slag met de uitwerking van de strategische agenda.