Nederlandse publieke r&d-uitgaven gaan dit jaar omhoog

Paul van Gerven
21 april 2020

Als de coronapandemie geen roet in het eten gooit, verhoogt de Nederlandse regering dit jaar haar uitgaven aan r&d en innovatie, voorspelt het Rathenau Instituut. De r&d-uitgaven stijgen van 7,1 miljard euro in 2018 naar 7,7 miljard in 2020. De huidige ramingen laten echter een geleidelijke daling zien tot 7,4 miljard in 2024.

De Nederlandse ambitie voor overheid en bedrijfsleven om 2,5 procent van het bbp aan r&d uit te geven, lijkt buiten bereik. In 2017, het meest recente jaar waarvoor alle data beschikbaar zijn, bedroeg de onderzoeksintensiteit 2,2 procent. Volgens het Rathenau Instituut zou er 4,8 miljard euro extra nodig zijn om dat aantal op te trekken tot 2,5 procent, wat zou betekenen dat de overheid bovenop het huidige budget nog eens 1,4 miljard euro zou moeten bijdragen.