Nederlandse krachtenbundeling rond doorlopende machineoptimalisatie

Nieke Roos
8 april 2020

High Tech Software Cluster-leden Cordis Automation, KE-works, de TU Eindhoven en TNO storten zich samen met partnerbedrijven Additive Industries en Lely op continue machineoptimalisatie. Op basis van operationele data en kunstmatige intelligentie willen ze geverifieerde en gevalideerde software-updates gaan uitvoeren op systemen in het veld die ondertussen gewoon door blijven draaien. Dit Itea3-project heeft een totaalbudget van 5 miljoen euro en een looptijd van drie jaar.

Voor smartphones en high-end auto’s zoals die van Tesla is het heel normaal om de software op gezette tijden te verversen. Voor productiesystemen is dat nog niet gebruikelijk omdat die veelal configuraties op maat hebben, waardoor updates veel tijd kosten en lastig foutloos zijn uit te voeren. Dat kan dan weer leiden tot onvoorspelbare uitval – en ontevreden klanten. In plaats van alleen de software te updaten wordt in de praktijk vaak de hele machine vernieuwd. Dat kost niet alleen veel tijd, geld en energie, maar maakt het ook moeilijker voor de gebruiker om mee te komen in de technologische vooruitgang en de veranderende wereldwijde marktbehoeftes.

Het nieuwe Itea3-project wil hier een mouw aan passen. Penvoerder Cordis brengt zijn low-code-platform voor besturingssoftware in, KE-works zijn oplossing voor productlifecyclemanagement, de TUE haar framework voor formele verificatie en TNO ai- en andere slimme algoritmes. Additive en Lely leveren de usecases en gaan de combinatie van technologieën toepassen om de software in hun machines al draaiend te verversen. De beoogde voordelen: de applicatieontwikkeling wordt sneller en eenvoudiger, de tijd om een machine op te leveren, wordt korter en softwarefouten worden voorkomen. Uiteindelijk moet het project leiden tot een Fabriek van de Toekomst voor duurzame hardware en continu geoptimaliseerde software.