Nederlandse industrie eindigt 2016 sterk

Alexander Pil
11 januari 2017

De inkoopmanagersindex van branchevereniging Nevi steeg in december van 57,0 naar 57,3. Dat is het hoogste cijfer sinds april 2011 en wijst op een aanzienlijke verbetering. Internationaal gezien is het ook een mooie score, gezien het feit dat de Purchasing Managers’ Index (PMI) voor de Eurozone en Duitsland uitkwamen op respectievelijk 54,9 en 55,5. De PMI voor de Verenigde Staten kwam uit op 54,2.

Oorzaken voor de hoge score in december is de onverminderd sterke vraag naar Nederlandse industriële producten in binnen- en buitenland. Dit leidt tot een volledige bezetting van de productiecapaciteit, waardoor extra personeel moet worden aangetrokken. Ook in december steeg het aantal banen weer fors (werkgelegenheidsindex 55,2).

De sterke opleving van de Europese economie leidt uiteraard tot een grotere vraag naar grondstoffen. Samen met de sterkere dollar leidt dat tot sterk stijgende inkoopprijzen (66,5). Inkopers lijken op deze ontwikkelingen te anticiperen gezien de sterk gestegen inkoopvolumes (index ingekocht materiaal: 59,7). De inkoopprijsinflatie lijkt nog maar beperkt te worden vertaald in hogere verkoopprijzen (54,5).

Wat betekent dit nu voor 2017? Hoogleraar Arjan van Weele geeft antwoordt: ‘Mijn conclusie is dat dit beeld nog wel enkele maanden zal aanhouden. Algemeen zijn de vooruitzichten voor 2017 goed. Echter, verkoopprijzen zullen als gevolg van de sterke inkoopprijsinflatie naar verwachting verder stijgen, hetgeen een drukkend effect zal hebben op de marktvraag op termijn. De vraag naar (technisch) personeel zal verder toenemen, hetgeen zal leiden tot krapte op de arbeidsmarkt. Hier zijn de eerste signalen al zichtbaar.’

De Nevi PMI is een belangrijke graadmeter voor de bedrijvigheid in de industrie en wordt internationaal volgens dezelfde standaard gemeten. Een waarde boven 50 duidt op een toename van contractvolumes die door inkopers in de markt worden gezet; een waarde lager dan 50 duidt op een afname. Meer inkoopcontracten in de markt betekent meer werk voor bedrijven en medewerkers.