Nederlandse industrie blijft groeien

Alexander Pil
1 april 2015

Nieuws over de Nederlandse industrie wordt een beetje eentonig want ook in maart bleef de groei aanhouden. De inkoopmanagersindex van branchevereniging Nevi kwam uit op 52,5. De stijging ten opzichte van de score in februari (52,2) is echter minimaal. Dat komt door de laagste productiegroei in zes maanden.

Bedrijven geven twee oorzaken aan van de aanhoudende groei. Arjan van Weele, Nevi-hoogleraar Inkoopmanagement aan de TU Eindhoven: ‘Ten eerste leidt de zwakke euro duidelijk tot het aantrekken van de export, vooral in de kapitaalgoederensector. En ten tweede slaan nieuwe producten aan. De goede opdrachtportefeuille leidt tot een goede bezetting van de productiecapaciteit. Bedrijven draaien vol bezet, mede ook doordat ze achterstanden in orders waar mogelijk trachten weg te werken. Door de goede marktvraag en goede productiebezetting durven ze het nu aan de winstmarges te verbeteren. Dit blijkt uit de licht gestegen verkoopprijzen. Die stijging is niet goed te verdedigen omdat de inkoopprijzen ook deze maand daalden. Maar in deze tijd gelden de wetten van vraag en aanbod. Orderportefeuilles zien er goed uit, gezien de oplopende levertijden.’