Nederlandse ‘European Digital Innovation Hubs’ een feit

Alexander Pil
1 juli 2022

De Nederlandse European Digital Innovation Hubs zijn een feit. Op het Smart Industry Jaarevent heeft minister van Economische Zaken Micky Adriaansens een samenwerkingsovereenkomst met vijf hubs getekend. Met de oprichting van die vijf hubs is een investering van 30 miljoen euro gemoeid, dat door de Europese Commissie, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en een aantal provincies ter beschikking wordt gesteld. De komende drie jaar zullen ongeveer 3500 bedrijven en 200 duizend mensen worden ondersteund bij het toepassen van nieuwe digitale technologieën.

Digitalisering is inmiddels de spil van de innovatiestrategie van het bedrijfsleven. De inzet van technologieën zoals AI, het Internet of Things, of 3D-printen zijn steeds vaker de norm. Waar grote bedrijven hierin stevig investeren, is dit voor het industriële mkb lastiger.

Netwerk

De Europese Unie heeft daarom een Europees netwerk opgericht, dat bedrijven helpt met het ontdekken en testen van digitale technologieën, het opdoen van digitale vaardigheden en het helpen verkrijgen van financiering om deze technologieën te implementeren. In Nederland is ervoor gekozen om vijf van deze European Digital Innovation Hubs (Edih’s) op te richten. Door Europese samenwerking kunnen de beste voorbeelden uit Europa als inspiratie dienen voor Nederlandse bedrijven, hebben Nederlandse bedrijven gemakkelijk toegang tot kennis uit andere landen en kunnen bedrijven zich profileren op een Europees podium.

Op dit moment wordt vergelijkbare ondersteuning gegeven via de zogenaamde ‘Smart Industry Hubs’. Deze vijf regionale steunpunten hebben dan ook model gestaan voor de vijf nieuwe Nederlandse Edih’s. De Edih’s gaan vanaf het vierde kwartaal van 2022 aan de slag om bedrijven in een groot aantal economische sectoren te ondersteunen bij de digitale transformatie van hun bedrijfsvoering.

Vijf Nederlandse hubs

De Nederlandse Edih’s hebben ieder een eigen regionale focus en expertise en maken deze expertise via elkaars netwerk in heel Nederland beschikbaar. Het Smart Industry-programma zal in de komende jaren de samenwerking met de Edih’s blijven opzoeken en verder intensiveren waardoor de kennis en expertise vanuit de regio’s op landelijke schaal kan worden gedeeld. De regionale focus van iedere EDIH is:

Edih Noord-Nederland profileert zich op autonome systemen en focust op smart agri, factory of the future, Life Science & Zorg en Gebouwde omgeving, nutsbedrijven en mobiliteit.

Edih Oost-Nederland profileert zich op robotica en sensortechnologie in cyber-physical systems en de toepassing van AI en cybersecurity in met name de sectoren maakindustrie, agri-food en medtech.

Edih Zuid-Nederland profileert zich op digitalisering & data delen in hightech leveringsketens en de daarvoor relevante technologieën zoals AI, cybersecurity, digital twinning, en op AR/VR voor zeer complexe, gemengde toepassingen in bijvoorbeeld halfgeleiders, medtech, agri-food, de automobielindustrie en de chemische industrie.

Edih West-Nederland profileert zich op XXL-schaal robotica, 3D-printen, iot en connectiviteit en cybersecurity binnen de maakindustrie, de haven en de maritieme sector en de glastuinbouw.

Edih Noordwest-Nederland profileert zich op AI en High Performance Computing (HPC) binnen alle economische sectoren