Nederlandse arbeidsmarkt goed bestand tegen opkomst robots

Alexander Pil
4 april 2018

Bijna de helft van alle banen zal veranderen als gevolg van automatisering en robotisering. Dat meldt de Oeso op basis van een onderzoek in 32 lidstaten. Gemiddeld loopt 14 procent van de banen een groot risico om weggeautomatiseerd te worden. In de onderzochte landen betekent dat zo’n 66 miljoen arbeidsplaatsen serieus op de tocht staan.

Het Oeso-percentage ligt beduidend lager dan het doomscenario dat Carl Frey en Michael Osborne in 2013 schetsten. De twee Oxford-onderzoekers stelde dat 47 procent van de jobs in de gevarenzone verkeerde. Die stelling zorgde voor een storm aan negatieve toekomstvisies op de arbeidsmarkt. Nog steeds grijpen techsceptici terug op het rapport van Frey en Osborne. De Oeso-cijfers geven een ietwat rooskleuriger beeld.

Die 14 procent is bovendien een gemiddelde. In Noorwegen heeft slechts 6 procent van de banen een hoge automatiseringsgraad, in Slowakije is dat 33 procent. Met de Angelsaksische en Scandinavische landen hoort Nederland bij de top met een percentage van 11,4 procent. Werknemers in Duitsland, Japan en Zuid- en Oost-Europese landen lopen beduidend meer risico hun baan kwijt te raken.