Nederland zet innovatie op Europese agenda

Paul van Gerven
28 januari 2016

Nederland heeft het voorzitterschap van de Europese Unie aangegrepen om enkele innovatiebevorderende maatregelen op de agenda te zetten. Speerpunten zijn een check of nieuwe regels uit Brussel een negatieve impact hebben op innovatie, invoering van een Europees start-upvisum en publicatie in open-accesstijdschriften. Staatssecretaris Dekker van OCW heeft de ideeën gisteren op een informele bijeenkomst in Amsterdam voorgelegd aan zijn collega’s, in mei hoopt hij spijkers met koppen te slaan. Eerder al, op 4 en 5 april, organiseert Dekker een Europese conferentie over open access.