Nederland zal niet strijden voor groter EU-onderzoeksbudget

Paul van Gerven
31 augustus 2020

De Nederlandse regering gaat niet proberen het in juli overeengekomen Europese onderzoeksbudget te verhogen, schrijft onderwijssecretaris Ingrid van Engelshoven naar het parlement. Een ‘financieel duurzame’ EU-begroting en ‘het voorkomen van hogere Nederlandse contributies’ zijn volgens Van Engelshoven grotere prioriteiten.

Voorafgaand aan de begrotingstop had de Europese Commissie voorgesteld 94,4 miljard euro toe te wijzen aan Horizon Europa, de opvolger van Horizon 2020. Het Europees Parlement pleitte voor een nog hoger budget van 120 miljard euro. Tot ontzetting van de universiteiten kwamen EU-leiders uit op 76 miljard euro, plus 5 miljard euro uit het coronaherstelfonds. Het parlement moet die deal nog ondertekenen.

Van Engelshoven vindt het budget van Horizon Europa zoals het er nu uitziet ‘voldoende’. Ze wijst erop dat het budget van Horizon 2020 66 miljard euro bedroeg, exclusief de bijdrage van het Verenigd Koninkrijk. Concreet gaat het Horizon-budget dus met 22 procent omhoog, stelt Van Engelshoven.