Nederland onderuit in innovatie-index

Paul van Gerven
18 augustus 2016

Nederland verruilt de vierde voor de negende plaats in de nieuwste editie van de Global Innovation Index, jaarlijks opgesteld door Cornell University, business-school Insead en de World Intellectuel Property Organisation. De forse daling is deels te wijten aan methodologische wijzigingen in de manier waarop de ranglijst tot stand komt en het ontbreken van data, maar desalniettemin springen er twee zwakke punten uit: ons vermogen om kennis te gelde te maken en investeringsstromen naar het buitenland. De laatste indicator, zo erkent de GII, is overigens een notoir beweeglijke.

België steeg dit jaar van de 25e naar de 23e plaats.