Nederland kennisland: ‘lichte verbetering’

Paul van Gerven
12 januari 2015

Geen grote veranderingen, maar wel lichte verbetering. Dat is hoe de samenstellers van de Wetenschaps-, Technologie- & Innovatie-indicatoren de recente ontwikkeling van Nederland als kennisland samenvatten. De Nederlandse ‘achterstand’ in r&d-intensiteit (voorlopig cijfer: 1,98 procent in 2013) ten opzichte van referentielanden (Oeso-gemiddelde 2,40 procent) loopt terug, al komt het grootste deel daarvan door revisies in de manier waarop deze indicator wordt berekend. ‘De doelstelling om in 2020 2,5 procent van het bbp te besteden aan r&d is nog altijd een doelstelling die jaar op jaar fors groeiende r&d-uitgaven zal vergen’, aldus het rapport. Ondanks het relatief lage investeringsniveau scoort Nederland vaak goed in innovatieranglijsten, zowel industriële als academische.