Nederland iets innovatiever

Paul van Gerven
3 september 2014

Nederland is vergeleken met andere landen de afgelopen twaalf maanden iets innovatiever geworden. In de jaarlijkse ranglijst van het World Economic Forum steeg het van de tiende naar de achtste plaats op het punt innoverend vermogen. Vooral wat betreft beschikbaarheid van kenniswerkers en samenwerking tussen bedrijfsleven en universiteiten werd verbetering geboekt.

Ondanks de stijging is het innovatievermogen van in Nederland gevestigde bedrijven dit jaar afgenomen, stelt Erasmus-hoogleraar Henk Volberda, die de Nederlandse data verzamelt. ‘Nederland zal nog meer moeten inzetten op innovatie’, vindt de econoom. Behalve meer technologiegerelateerde investeringen ziet hij veel heil in sociale innovatie: flexibel organiseren, horizontaal managen en slimmer (samen)werken. Over het topsectorenbeleid zegt Volberda dat het vruchten begint af te werpen, maar ‘nog te veel gericht op harde technologie-investeringen in de negen topsectoren en te weinig op sector-overstijgende innovaties en de nieuwe maatschappelijke uitdagingen.’

Het innoverend vermogen is een van de factoren die het WEF meeweegt bij de bepaling van ’s werelds meest concurrerende economieën. Nederland neemt in deze Competitiveness Index net als vorig jaar een achtste plaats in. Met name een starre arbeidsmarkt en een kwetsbaar financieel systeem houden volgens de samenstellers een hogere klassering tegen.