Nederland en Japan werken samen aan versterking smart industry

Alexander Pil
12 februari 2021

Nederland en Japan hebben tijdens een driedaagse virtuele handelsmissie afgesproken om samen te werken aan het versterken van smart industry in beide landen. Deze sector biedt beide landen veel kansen op toekomstige inkomsten en banen. Bijna zeshonderd Nederlandse en Japanse bedrijven, kennisinstellingen en organisaties namen onder leiding van staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat deel aan de missie met als thema digitale economie.

Foto: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Staatssecretaris Keijzer: ‘Japan zet sterk in op digitale technologie voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken en realiseren van economische groei. Daarom is er veel interesse in Nederlandse expertise in sectoren als innovatieve landbouw, financiële dienstverlening, hightechindustrie en online marketing. De missie heeft geleid tot concrete samenwerkingen op gebieden als smart industry en fintech. Veel deelnemers hebben bovendien contacten gelegd met branchegenoten of investeerders om het gezamenlijk ontwikkelen van producten of diensten te gaan verkennen.’

Keijzer en de Japanse economieminister Yasumasa Nagasaka spraken tijdens de missie over intensivering van de samenwerking bijvoorbeeld op het gebied van sleuteltechnologieën en halfgeleiders. Dit gesprek markeerde ook de start van de Nederlands-Japanse smart industry-dialoog. Dit langjarige initiatief heeft als doel om bijvoorbeeld gezamenlijk de (productie)kosten terug te brengen van industriële chips. Deze vormen een belangrijke basis voor groei van deze sector.

Ook hebben beide landen afgesproken om te onderzoeken of toeleveranciers van hightechindustrie elkaar kunnen aanvullen, zodat toeleverketens slim kunnen worden gecombineerd. Japanse bedrijven hebben aangegeven graag te willen samenwerken met onder meer Brainport Industries in Eindhoven en 3D Makerzone in de regio Haarlem-Amsterdam.

De missie heeft bovendien de basis gelegd voor verdere samenwerking tussen bedrijven in de agrosector. Japan heeft een hightechindustrie die sterk is in robotisering en sensoren, terwijl Nederland wereldleider is in agrokennis en praktische toepassingen. Tijdens de missie werden innovatieve oplossingen gepresenteerd in de zuivel-, aardappel- en glastuinbouwsector zoals de autonome draaiende kas, een zelfrijzende tractor en plukrobots.