Nedcar legt VDL geen windeieren

Alexander Pil
22 augustus 2014

VDL heeft in het eerste halfjaar een groepsomzet gerealiseerd van 1,12 miljard euro. Dat is 19 procent meer dan in de eerste zes maanden van 2013. Het nettoresultaat is ook gegroeid, van 27,5 naar 57,7 miljoen euro. Positief is verder dat het orderboek dikker is. Medio 2013 stonden daar voor 647 miljoen aan opdrachten in. Nu staat de teller op 682 miljoen euro.

VDL Nedcar heeft het afgelopen halfjaar 242 miljoen euro bijgedragen aan de groepsomzet. Die omzet is gerealiseerd door het uitlenen van medewerkers, het leveren van persdelen aan derden en de engineerings- en installatiewerkzaamheden in opdracht van BMW. Vanaf juli produceert de fabriek in Born Mini’s.

De omzet in de VDL-divisie Toeleveringen is gestegen van 380 naar 400 miljoen euro. De orderportefeuille is opgelopen van 237 miljoen euro eind 2013 naar 244 miljoen euro medio 2014. De belangrijke halfgeleider- en automotivemarkt lopen iets terug en waardoor VDL voor deze divisie een lichte daling verwacht in het tweede halfjaar.

De busdivisie heeft zich in het afgelopen half jaar flink verbeterd. De omzet bleef weliswaar nagenoeg gelijk (210 ten opzichte van 213 miljoen euro), maar er kwamen meer bestellingen binnen. Het aantal verkochte bussen in de eerste zes maanden is al hoger dan in heel 2013. Mede door hoge ontwikkelkosten voor nieuwe producten en productieprocessen heeft de divisie in het eerste halfjaar wel een klein verlies geleden. VDL investeerde vooral in nieuwe aandrijftechnieken zoals elektrisch, hybride en waterstof.

De divisie Eindproducten heeft een goed eerste halfjaar achter de rug. De omzet en orderportefeuille zijn weliswaar licht gedaald, maar nog steeds op een goed niveau. Voor deze tak verwacht VDL in het tweede halfjaar nagenoeg eenzelfde omzet als vorig jaar te kunnen halen.

TDK Lamba

VDL kijkt met vertrouwen naar het tweede halfjaar. De omzet zal versterkt groeien door de start van de autoproductie bij Nedcar. Ook voor de andere drie divisies verwacht het bedrijf verdere groei. Voor 2014 mikt VDL op een totale omzet van ruim 2,4 miljard euro, bij een nettoresultaat van ongeveer 100 miljoen euro. Vorig jaar was dat respectievelijk 1,8 miljard en 89 miljoen euro.