Mkb’ers slepen Daf voor de rechter

Alexander Pil
29 september 2020

MKB-Claim is een bodemprocedure gestart tegen Daf en heeft de truckfabrikant gedagvaard voor schade als gevolg van het truckkartel. Door geheime prijsafspraken tussen fabrikanten hebben bedrijven een te hoge prijs betaald voor de aanschaf van hun vrachtwagens en gevolgschade geleden zoals te hoge verzekeringspremies. Voor de ruim drieduizend aangesloten bedrijven wordt de schade geschat op 410 miljoen euro. MKB-Claim kiest ervoor om de in Nederland gevestigde truckfabrikant voor de rechter te dagen. Daf is hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade veroorzaakt door het kartel. Deze fabrikant kan de schade die ze voor andere merken moet betalen, op haar beurt weer verhalen op de andere fabrikanten die aan het kartel deelnamen, aldus MKB-Claim.

Foto: MKB-Claim

Uit onderzoek van het door MKB-Claim ingeschakelde economische bureau blijkt dat er gemiddeld 10,3 procent per vrachtwagen te veel is betaald in de periode van het kartel. De hoogte van de schade is afhankelijk van het jaar van aankoop en kan, inclusief wettelijke rente, oplopen tot 30 duizend euro per vrachtwagen. Daarnaast vordert MKB-Claim te veel betaalde verzekeringspremies. Afnemers betaalden tot 5 procent te veel verzekeringspremie, omdat deze premie mede gebaseerd is op de aanschafprijs van de vrachtwagen.

In 2018 stonden de partijen al voor de rechter in een poging om onder leiding van de rechter tot een schikking te komen. Dit leidde niet tot onderhandelingen.