Mkb gaat dienstverlening metaalplaatketen verbeteren

Alexander Pil
3 juli 2012

Een groep van twaalf Nederlandse mkb‘ers gaat aan de slag met het verbeteren van de dienstverlening in de metaalplaatketen. De groep, die tot stand is gekomen op initiatief van de Federatie Metaalplaat (FDP) en Syntens Innovatiecentrum, heeft hiervoor een subsidie ontvangen van Agentschap NL uit de IPC-regeling. De bedrijven in dit Innovatieprestatiecontract gaan gezamenlijk een standaard ontwikkelen voor de gegevensoverdracht tussen uitbesteder en toeleverancier. Hierdoor moeten de verschillende schakels in de keten snel en foutloos kunnen samenwerken. Als resultaat hopen de betrokken partijen op een vijftig procent snellere werkvoorbereiding, een besparing op de uitbestedingskosten van tien procent en een reductie van kwaliteitsafwijkingen van ongeveer vijftig procent. De standaard wordt ontwikkeld onder de naam DSX, ontstaan uit het voormalige innovatieprogramma ’Nederland digitaal in verbinding‘.

In het IPC zullen ook de ketenpartners worden betrokken. Syntens heeft hiervoor het project Topketenimpuls opgezet om innovatie binnen industriële waardeketens te stimuleren. ’Doel van dit project is om de ketenbekwaamheden van hightech mkb-bedrijven te versterken, nieuwe kennis toe te passen en bedrijven binnen de keten sneller en succesvoller te laten innoveren‘, schrijft het in een persbericht.