Miljoenenimpuls voor Fieldlabs Zuid-Holland

Alexander Pil
7 maart 2017

Zuid-Holland stelt 4 miljoen euro beschikbaar voor de verdere ontwikkeling van Fieldlabs in de provincie. Dat hebben Gedeputeerde Staten onlangs vastgesteld. De subsidiecall, die in april wordt opengesteld, richt zich op Fieldlabs die een bijdrage leveren aan de digitalisering en verduurzaming van de regionale economie.

De call is onderdeel van Kansen voor West 2, een programma van de randstadprovincies dat zich richt op het versterken van de regionale economie van de Randstad. De provincie Zuid-Holland maakt zich hard voor een sterke regionale economie en wil tot de topregio’s van de wereld horen als het gaat om bijvoorbeeld voedsel, robotica en bioscience. Ook vanuit het investeringsprogramma ‘Investeren in vernieuwing’ werkt zij hieraan. Met de impuls in de Fieldlabs geeft de provincie invulling aan haar betrokkenheid bij beide programma’s.

De 4 miljoen euro subsidie, die bestaat uit 2 miljoen euro efro-middelen en 2 miljoen euro provinciale cofinanciering, is bedoeld voor fieldlabs die een bijdrage leveren aan de transitie naar de zogeheten Next Economy. Hierbij gaat het om de inzet van nieuwe technologieën zoals robotisering, 3d printing, big data en sensortechnologie. Met name Fieldlabs die deze technologieën inzetten voor de sterke (groei)sectoren in Zuid-Holland worden uitgenodigd gebruik te maken van de subsidiemogelijkheden.