Mikroniek volledig Engelstalig

René Raaijmakers
25 februari 2010

Mikroniek verschijnt dit jaar volledig in het Engels. De stap valt samen met de vijftigste jaargang van dit vakblad over fijnmechanica, precisietechnologie en mechatronica. Met diverse organisaties, waaronder Euspen (European Society for Precision Engineering and Nanotechnology), heeft de DSPE afspraken gemaakt over verspreiding in Europa.

Vorig jaar veranderde de uitgever, de 55-jarige Nederlandse Vereniging voor Precisietechnologie (NVPT), zijn naam al in Dutch Society for Precision Engineering (DSPE). De DSPE ziet de zet als ’een nieuwe stap in het realiseren van zijn ambities, te weten het versterken van de precisietechnologie- en mechatronicagemeenschap in Nederland en het uitdragen van de Nederlandse precisietechnologie en mechatronica in het buitenland‘.

Mikroniek verschijnt dit jaar volledig in het Engels.

Fijnmechanica, precisietechnologie en mechatronica onttrekken zich echter niet aan de voortschrijdende internationalisering en globalisering, zegt de DSPE. Kleine en grote Nederlandse bedrijven opereren steeds meer op een wereldmarkt, met verkoop, inkoop en eigen productievestigingen in bijvoorbeeld Oost-Europa of Zuidoost-Azië. ’Tegelijkertijd weten steeds meer buitenlandse kenniswerkers de weg naar Nederland te vinden, om te komen werken bij universiteiten en bedrijven‘, aldus de vereniging.

Voor Mikroniek is de omslag naar het Engels in meerdere opzichten relevant, volgens de DSPE. Veel in Nederland verblijvende lezers zijn onze taal niet machtig en veel auteurs beheersen vooral het Engels. De uitgever ziet ook minpunten. Het specifiek Nederlandse karakter gaat verloren en voor sommige lezers kan het Engels een belemmering betekenen. ’Alles overwegende heeft het DSPE-bestuur, na consultatie van de leden, echter besloten tot een volledig Engelstalige Mikroniek van zes nummers per jaar over te gaan – met een grote Nederlandse inbreng en een Europees bereik‘, aldus de DSPE.