Metaalproducenten verwachten dit jaar 5 procent meer omzet

Alexander Pil
17 april 2014

De metaalindustrie ziet een verbetering in de vooruitzichten. Vooral de metaalwalserijen en, in minder mate, de metaalsmelterijen hebben een hogere afzetverwachting. Meer dan de helft van de sector verwacht dit jaar een (vrijwel) volledige bezetting (75 tot 100 procent) te bereiken, om de productiekosten te helpen minimaliseren. Dat blijkt uit een ledenenquête van de Vereniging Nederlandse Metallurgische Industrie (VNMI).

‘Alle lidbedrijven verwachten dat de conjunctuur dit jaar of in 2015 weer gaat aantrekken’, aldus VNMI-voorzitter Wim Hamers. ‘De diepte van de orderportefeuille is echter ruim gehalveerd: afnemers bestellen steeds korter op de leveringsdatum. De productiecapaciteit wordt naar verwachting dan ook niet verder teruggebracht. Flexibilisering van de productie wordt steeds belangrijker: de noodzaak van flexibelere arbeid is onverminderd groot, evenals het vinden van nieuwe afzetmarkten.’

Anders dan in de afgelopen jaren zijn de traditionele afzetmarkten – bouw, automotive, verpakkingen, en energietransport en -distributie) vaak niet meer de primaire focus van veel metaalbedrijven. Ze richten hun verkoopinspanningen nu vooral op nieuwe metaaltoepassingen en op (geografisch) andere afzetmarkten. Een andere trend is de opkomst van poedermetallurgie, onder meer voor 3D printing.

Hamers: ‘De VNMI-lidbedrijven willen ondernemen en wachten niet voor niets met het doen van investeringen, ondanks de verbeterde vooruitzichten voor dit jaar. De cijfers kunnen niet verhullen dat het speelveld tussen de Nederlandse producenten en bijvoorbeeld onze Duitse concurrenten nog altijd ongelijk is. Tijdens een recent gesprek met minister Kamp van Economische Zaken hebben FME-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming en ik dan ook nadrukkelijk gewezen op de acute noodzaak van gelijksoortige regelingen voor energiekosten, milieufiscaliteiten en financieringsmogelijkheden voor innovatie.’