‘Met specials kun je geen geld verdienen’

Alexander Pil
24 mei 2016

Eind juni geeft The House of Technology samen met Asintik een whitepaper uit met de titel ‘Met specials kun je geen geld verdienen’. In deze whitepaper wordt het belang van het onderwerp configure to order (CTO) voor de industrie belicht. Zeven bedrijven zijn geïnterviewd over hun visie op het onderwerp, waaronder Auping, AWL en Kverneland. Hoe passen de geïnterviewde bedrijven CTO toe binnen hun organisatie? Welke voordelen levert dat op? Waar zijn ze tegenaan gelopen bij implementatie? Welke praktische tips geven zij andere bedrijven mee? Deze tips zijn samengevat en gecombineerd met ervaringen van Asintik bij het ondersteunen van bedrijven bij implementatie van CTO in hun organisatie.

Binnen de geïnterviewde bedrijven komen verschillende termen voorbij bij de vraag: ‘Wat is CTO?’. Als een CTO-traject vanuit de behoefte binnen productie wordt aangevlogen, komen termen vanuit lean voorbij, zoals build to order. Wanneer het proces vanuit engineering wordt gestart, zijn termen zoals standaardisatie en modularisatie vaak gebruikt. In alle gevallen ligt vaak hetzelfde doel ten grondslag, namelijk meer geld verdienen door bewust hergebruik van componenten, modules en systemen.

De gevolgen van CTO zijn divers: de productiecapaciteit vergroot, de kwaliteits- of ontwikkelkosten verlagen of de engineeringskosten per order nemen substantieel af. Het CTO-proces start vaak beperkt, op het niveau van een goed verkopend product of productlijn. Een bedrijf houdt CTO vaak in eerste instantie binnen de muren van het bedrijf. Reden is dat een organisatie maar een beperkte hoeveelheid verandering aankan in een bepaalde periode. Wanneer CTO een bedrijfsfilosofie is geworden, heeft het impact op alle bedrijfsprocessen en producten. Dan kiest een bedrijf bewust voor hergebruik van ontwerpen over verschillende productfamilies heen en vertaalt het de werkwijze naar partners in de toeleverketen. Re-use by intention is dan de norm.

Wat door ieder bedrijf wordt onderkend is dat CTO geen project is, maar uiteindelijk altijd een proces. Het advies daarom: begin klein en beheersbaar, maar besef vanaf het begin dat CTO alle bedrijfsonderdelen raakt. Wanneer met het einde van het project ook het CTO-proces stopt, is de investering weinig zinvol. De startcondities moeten er zijn om het eerste CTO-project te laten slagen. Commitment vanuit management, bewustzijn van de benodigde investering, zicht op de voorziene opbrengsten en het vrijmaken van capaciteit van (senior) engineers zijn essentieel. Praktijk leert dat een CTO-project moet worden gestart met een duidelijk omschreven doel richting een multidisciplinair team. Maak dit doel meetbaar zodat het resultaat kan worden geëvalueerd. Zonder een duidelijke eigenaar slaagt een CTO-project zelden. Deze eigenaar moet verantwoordelijkheid dragen, mandaat hebben en daarmee toegang krijgen tot managementniveau. CTO is een veranderproces, waarbij altijd weerstand ontstaat in de organisatie. Dat vraagt intern draagvlak creëren voor wat CTO moet inhouden en kan betekenen voor de organisatie en de afdelingen. Het gaat om het gezamenlijk doel, niet om het middel. Voorkom daarom eerst te automatiseren en dan pas bouwblokken definiëren.

Praktijk leert dat de start van een CTO-project vaak ligt bij engineering. Maar hoe eerder alle disciplines bij deze start worden betrokken, des te groter het draagvlak. Met name het betrekken van de markt bij het definiëren van standaardmodules is van groot belang. Verkoop heeft meestal de angst dat CTO de keuzevrijheid van klanten gaat beperken. Maar alle praktijkvoorbeelden wijzen uit dat standaardisatie juist de diversiteit verhoogt. Bij een CTO-project gaat een bedrijf op zoek naar overeenkomsten in de klantvragen, de basis voor standaardisatie. CTO vergroot de leverbetrouwbaarheid, verhoogt de kwaliteit en laat voldoende ruimte voor klantspecifieke engineering waar nodig. Dat moet verkoop aanspreken, maar het is wel belangrijk dat verkoop weet wat de standaard is en wat de gevolgen zijn als toch een special wordt verkocht. De ervaring van de geïnterviewde bedrijven is dat met specials op lange termijn moeilijk geld kan worden verdiend. Met name als de wereld het speelveld is en de kwaliteit van de service hoog moet zijn, is CTO een belangrijke voorwaarde voor bedrijfscontinuïteit.

 advertorial 
Bits&Chips event 2023

Test less, verify Moore

At the Bits&Chips Event 2023 on 12 October 2023, Phillipa Hopcroft from Cocotec and Ivo ter Horst from ASML will kick off with a keynote speech on transforming how lithography machine software is built. Make sure to keep an eye on the website for program updates and save the date!

De presentatie van de whitepaper vindt plaats tijdens de netwerkbijeenkomst van The House of Technology op dinsdag 28 juni aanstaande bij Seats2Meet in Eindhoven.