Met praktijkleren leidt VDL zelf medewerkers op

Alexander Pil
30 augustus 2017

VDL groeit en zoekt daarom doorlopend naar nieuwe vakmensen. Een moeilijk te werven doelgroep? ‘Niet door onze aanpak’, zegt Rob Bloks van de VDL-afdeling P&O. ‘Dankzij de regeling Praktijkleren leiden we medewerkers gewoon zelf op.

Bloks is als coördinator praktijkleren fulltime bezig met de invulling van de regelgeving. Geen wonder gezien de omvang van de onderneming. ‘VDL bestaat wereldwijd uit 93 bedrijven, waarvan er zo’n 59 in Nederland zitten. Daarvan zijn 47 VDL-bedrijven erkend als leerbedrijf. Op al die bedrijven lopen praktijkopleiders rond, zeventig in totaal.’

Bloks ondersteunt de praktijkopleiders bij het werven, selecteren, plaatsen en begeleiden van leerlingen. ‘We hebben hiervoor een eigen systeem ontwikkeld. Daarmee kunnen we de voortgang van een leerling meten. En voor de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voorziet die in de bewijslast. We tonen ermee aan dat we het budget voor praktijkleren juist gebruiken.’

Vakmensen zijn schaars, ook in de regio Eindhoven. Daarom heeft Bloks korte lijnen met het onderwijs. ‘Voor technische mbo-studenten van niveau 2 tot en met niveau 4 en duaal-hbo’ers: we betalen en bepalen mede hun opleidingen. De nauwe banden met het onderwijs hebben we verder verstevigd. Daardoor hebben we nooit een tekort aan leerlingen. En als er geen geschikte opleiding bestaat, proberen we die zelf op te zetten. Dat hebben we bijvoorbeeld gedaan op het gebied van automotive en kunststoffen.’

‘Om voldoende mensen te werven doe ik mijn verhaal tijdens open dagen van onderwijsinstellingen en bedrijvenmarkten’, vertelt Bloks. ‘Welke boodschap ik heb? We betalen jouw twee tot drie jaar durende opleiding. Daarbij ga je per week een dag naar school en vier dagen werk je bij ons. Dat is de beroepsbegeleidende leerweg. Kom je telkens op tijd, ben je gemotiveerd en heb je de capaciteiten, dan bieden we je al snel een contract aan.’

 advertorial 
Daan Meijsen

Ingredients enabling carbon neutrality of warehouse systems

5 oktober 2023 vindt de INCOSE-NL workshop 2023 plaats, met spreker Daan Meijsen van Vanderlande. Tijdens de workshop krijg je inzicht in de verschillende cross-cutting duurzaamheidsperspectieven voor hightech systemen. Bekijk het volledige programma online en registreer nu!

Uiteraard vergt het opleiden van inmiddels 176 leerlingen een behoorlijke investering. ‘Maar we leiden daarmee op voor de toekomst. Zo hebben we ook straks nog voldoende vakmensen om VDL verder te laten groeien. Bovendien maken we dankbaar gebruik van de regeling Praktijkleren.’ Zonder deze financiële tegemoetkoming van RVO zou VDL de businesscase niet rond krijgen.