Met Fouquet kiest ASML voor continuïteit

Paul van Gerven
Leestijd: 3 minuten

De nieuwe ceo kent het bedrijf en de industrie als zijn broekzak. Zijn lijntje met Frankrijk kan ook nog van pas komen als de Nederlandse politiek het laat afweten.

ASML’s raad van commissarissen zat met een probleem. Want hoe vervang je een man die onvervangbaar wordt geacht? Als Martin van den Brink vertrekt, verkoop dan je aandelen maar, gaat het gezegde in de Nederlandse hightech. Zo’n vaart zal het niet lopen, maar er zit wel degelijk een kern van waarheid in. Bij elke wisseling van de wacht wil de buitenwereld gerustgesteld worden dat de toekomst van het bedrijf is gewaarborgd. Ga daar maar aan staan als de man vertrekt die een kleine drie decennia als het technisch brein van het bedrijf heeft gediend. En de al even ervaren ceo Peter Wennink op de koop toe.

Inmiddels weten we dat de opvolging bijna geruisloos is afgehandeld. Met de insider Christophe Fouquet hebben de commissarissen nadrukkelijk voor continuïteit gekozen. Na posities binnen alle belangrijke bedrijfsonderdelen te hebben bekleed, en daarvoor bij twee andere Amerikaanse chipmachinefabrikanten, kent de Fransman zowel het bedrijf als de industrie als zijn broekzak. Voor de netelige cto-kwestie bedachten de toezichthouders een nuchtere oplossing: er komt gewoon geen opvolger.

Wel heeft fysicus Fouquet een stevige technische achtergrond. Hij zegt veel van Van den Brink te hebben geleerd de afgelopen jaren en verklaarde diens pittige manier van discussiëren over te zullen nemen. Frans temperament in combinatie met de houwdegen Van den Brink: misschien is het beter als het meubilair in de directiekamer wordt vastgeschroefd.

Knellen

In sommige opzichten landt Fouquet in een gespreid bedje: ASML weet wat het te doen staat de komende jaren. De ontwikkeling van high-NA-scanners gaat binnenkort over in de commerciële fase – dat soort opschalingsoperaties kan ASML inmiddels wel dromen. Spannender is ‘die andere’ opvolgingskwestie: komt er na high-NA ook nog hyper-NA? Nu de baten van krimpslagen afvlakken, is het niet meer wannéér een nieuwe generatie scanners wordt geïntroduceerd, maar óf. Aan ASML de opdracht om binnen budgettaire restricties oplossingen te vinden die chipschaling nog een aantal jaren in leven houdt. Veel aanmoediging hebben de knappe koppen in Veldhoven daarvoor overigens niet nodig.

Fouquet erft van zijn voorgangers daarnaast de inspanningen om de capaciteit uit te breiden. Ondanks een verwachte vlakke omzetontwikkeling in 2024 zal dat veel van zijn aandacht opeisen, aangezien de groei van de chipmachinemaker en zijn toeleverketen begint te knellen. Dat overwegend regionale probleem heeft inmiddels in Den Haag bereikt, waar tot afschuw van ASML stemmen opgaan om internationale kenniswerkers en studenten te gaan weren. Recent is al de regeling van belastingvoordeel voor kenniswerkers versoberd.

Al geeft Fouquet aan goed ingeburgerd te zijn – hij is getrouwd met een Nederlandse – als niet-Nederlander is hij hier mogelijk in het nadeel als hij de belangen van ASML moet verdedigen bij politici. Misschien dat hier een taak ligt weggelegd voor cfo Roger Dassen.

Uit de wind

Een lijntje met Frankrijk zou Fouquet daarentegen kunnen helpen op het internationale toneel, waar de geopolitieke stormen nog lang niet zijn geluwd. Frankrijk heeft graag dat Europa zich zelfverzekerd opstelt in de wereld. Als het gaat om het terugdringen van Amerikaanse bemoeienis, zoals exportmaatregelen, zal Fouquet steevast de Franse president aan zijn zijde vinden. Als voorvechter van een krachtige Europese hightechindustrie heeft Fouquet aan Frankrijk ook een goede bondgenoot.

Als Nederlandse politici het laten afweten, moeten Europese politici het bedrijf maar uit de wind houden. In die zin had een niet-Nederlandse – maar wel Europese – ceo niet op een beter moment kunnen komen.

Foto: ASML