Mentech en Sara werken samen aan emotie-intelligente robot

Alexander Pil
12 juli 2022

De Brainport-bedrijven Mentech en Sara Robotics tekenen een strategische samenwerking om samen de langdurige zorg voor mensen met dementie of een verstandelijke beperking blijvend te ondersteunen met innovatieve oplossingen. Een emotie-intelligente robot waarbij de data en AI gedreven platformen van Mentech en Sara worden gecombineerd, wordt de nieuwste innovatie voor persoonsgerichte zorg en ondersteuning.

De Hume van Mentech meet stress en stressopbouw en visualiseert dit in een overzichtelijk dashboard. Foto: Mentech

De intensieve samenwerking richt zich voornamelijk op technologische doorontwikkeling van bestaande toepassingen (Robot Sara en Hume), die ook gecombineerd in de markt worden gezet. Hiermee vertrouwen beide partijen erop een aanvullende oplossing te kunnen bieden voor de hoge werkdruk, de stijgende tekorten aan zorgpersoneel en het beheersbaar houden van de zorgkosten.

‘Zorgen doen we samen, dat is al vanaf de allereerste dag ons motto. Met Mentech kan Sara verder groeien en een nog completere oplossing bieden in de zorg. Met een integratie van beide platformen kunnen we het autonome karakter van Sara verstevigen en gaan we gezamenlijk een nog groter verschil maken voor cliënten en zorgmedewerkers’, aldus Sara-directeur Maartje Claassen, die eraan toevoegt dat de regie van de ontwikkeling van Sara en het intellectueel eigendom bij Sara zal blijven liggen.

Mentech-ceo Erwin Meinders: ‘De samenwerking met Sara Robotics gaat veel synergie opleveren. We zien dit in een gezamenlijke oplossing waarbij we vroegtijdig spanning signaleren en hierop interveniëren. Daarmee kunnen we de langdurige zorg nog optimaler bedienen en meewerken aan een structurele verandering.’

Softwaresupport en platformintegratie

De samenwerking start met de overdracht van de software van Sara Robotics naar Mentech waarbij ook een samenwerking ontstaat in het dagelijkse support en het onderhoud van de softwareapplicaties. Op korte termijn willen beide partijen de platformen migreren waardoor de integratie van de producten en het toevoegen van nieuwe features aan de bestaande software wordt vereenvoudigd.

 advertorial 
Bits&Chips event 2023

Test less, verify Moore

At the Bits&Chips Event 2023 on 12 October 2023, Phillipa Hopcroft from Crocotec and Ivo ter Horst from ASML will kick off with a keynote speech on transforming how lithography machine software is built. Make sure to keep an eye on the website for program updates and save the date!

‘De integratie van de robot in ons platform biedt veel kansen, onder meer het verkorten van de ontwikkeltijd en het makkelijker introduceren van nieuwe functies’, denkt Mentech-cto Reon Smits. ‘De technologie en expertise van Mentech leent zich daardoor om snel stappen te kunnen zetten in de technologische doorontwikkeling van Sara.’

Om deze samenwerking optimaal te faciliteren verhuist Sara Robotics naar locatie waar Mentech is gehuisvest, aan de Boschdijk in Eindhoven. Hiermee wordt het voor beide partijen gemakkelijker om te communiceren en de optimale ondersteuning aan elkaar en haar klanten te bieden.

‘Waarom moeilijk doen, als het samen kan? Een randvoorwaarden van deze samenwerking is dat we elkaar snel en makkelijk weten te vinden’, stelt Claassen. ‘Dan is samen op dezelfde plek werken eigenlijk een no-brainer. Daarnaast is het natuurlijk harstikke leuk voor beide teams. Hier gaan we heel veel waarde uithalen voor onze klanten en voor onszelf.’