Mengelers voorzitter R&D-belangenclub Earto

Alexander Pil
8 december 2011

TNO-topman Jan Mengelers volgt in januari de Fin Erkki Leppävuori op als voorzitter van Earto. Deze organisatie vertegenwoordigt meer dan driehonderdvijftig Europese onderzoeks- en technologie-instellingen (research and technology organizations, RTO‘s). Earto behartigt hun belangen en helpt bij het opstellen en uitvoeren van het Europese onderzoeks- en innovatiebeleid. Ook helpt het zijn leden om beter gebruik te maken van de financiering en andere mogelijkheden die het Europese beleid biedt.

Eerste uitdaging voor Mengelers wordt het recent gepubliceerde nieuwe Kaderprogramma Horizon 2020 van de Europese Commissie. ’Goed aan Horizon 2020 is de focus op de zogenoemde grand challenges en de financiering van de key enabling technologies om industriële concurrentiekracht te steunen‘, aldus de TNO-topman. ’Uitgesproken teleurstellend is dat de financiering voor non-profit-RTO‘s in vergelijking met het Zevende Kaderprogramma met zo‘n twintig procent lijkt te worden gereduceerd. Earto zal binnenkort een alternatief presenteren.‘