Meer aandacht voor duurzaamheid op TUE

René Raaijmakers
14 september 2022

In zijn toespraak bij de opening van het academische jaar lichtte rector magnificus Frank Baaijens van de TU Eindhoven enkele trends uit die ook terugkomen in het strategiedocument TUE Strategy 2030. De universiteit zegt te hebben geluisterd naar de wens van studenten om een positieve bijdrage te leveren aan het oplossen van de maatschappelijke problemen waarvoor we staan. ‘Een groeiende groep van onze studenten en medewerkers wordt gedreven door de grote maatschappelijke uitdagingen en ik ben trots op onze studenten die hard hebben gewerkt om duurzaamheid tot een van onze strategische prioriteiten te maken’, aldus Baaijens, die ook wijst op de kerntaak van zijn onderwijsinstelling: het bevorderen van wetenschap en het verkennen van nieuwe technologie.

In zijn rede bij de opening van het academische jaar zei rector magnificus Frank Baaijens dat de TUE meer wil gaan bijdragen aan het oplossen van grote maatschappelijke problemen. Foto: Bart van Overbeeke

Baaijens ziet studenten zich inzetten ‘om van deze wereld een betere plek te maken.’ De TUE ontvangt subsidies uit het Nationaal Groeifonds en Europa. Het gaat deze aanwenden voor onderzoek op gebieden als kunstmatige intelligentie, regeneratieve geneeskunde, hernieuwbare energie en kwantum- en fotonische systemen. Hieronder valt een subsidie van 50 miljoen euro voor onderzoek naar nieuwe duurzame polymere systemen.

Duurzaamheid noemt Baaijens essentieel. ‘De digitalisering gaat steeds sneller en het Europese streven naar technologische soevereiniteit is een strategische doelstelling geworden.’ Maar digitalisering heeft de wereld ook een stuk kwetsbaarder gemaakt, zei de rector. ‘Het is niet voor niets dat cyberveiligheid hoog op onze agenda staat, naast high-performance computing, open science en vooral open onderwijs.’

Baaijens bracht ook de pandemie in herinnering. Het onderwijs kon doordraaien, maar covid bracht studenten ook schade toe. ‘De campuservaring is zeer moeilijk online na te bootsen, net als deelname aan Lowlands totaal anders is dan het festival online bekijken.’

De TUE erkent echter de waarde van onderwijs op afstand en gaat er onderzoek naar doen binnen een nieuw op te richten Academie voor Leren en Onderwijzen. Dit moet een platform worden waar docenten elkaar ontmoeten en ideeën uitwisselen. De hoogleraar Ger Kroese is gevraagd om als kwartiermaker van deze academie op te treden.

TDK Lamba