Marel investeert opnieuw in Boxmeer

Alexander Pil
4 november 2021

Marel in Boxmeer blijft groeien. Volgens het bedrijf zit er duidelijk toekomst in de machinebouw voor de voedselindustrie. Na jarenlang krap in het jasje hebben gezeten staat Marel nu voor de fikse uitdaging om een toekomstbestendige werkomgeving te creëren voor alle medewerkers. Daarbij blijft vrijwel geen enkele vierkante meter van het huidige gebouw ongemoeid. In februari 2022 gaat de eerste schop in de grond voor de realisatie van een flinke uitbreiding.

De realisatie van een 12 duizend vierkante meter groot magazijn is de eerste stap van Marels uitbreiding in Boxmeer.

In 2018 voltooide Marel in Boxmeer een nieuwe kantoorvleugel, een vernieuwd r&d-centrum en een uitbreiding van de productieruimte om aan de groeiverwachtingen te voldoen. Nu staat de volgende uitbreiding op stapel. Met het oog op een toekomstbestendige werkomgeving voor alle medewerkers vindt Marel deze aanpassing van het bedrijfspand zeer gewenst.

Met de uitbreiding wil Marel ‘de werkplek van de toekomst’ gestalte geven, om voor zowel huidige als toekomstige medewerkers een aantrekkelijke werkgever te zijn. Per afdeling wordt gekeken naar maatwerk: een hr-afdeling heeft andere prioriteiten, bijvoorbeeld met het oog op privacy, dan een inkoopafdeling. Marel streeft er niet zozeer naar om een groter gebouw te realiseren, maar wel een ander soort gebouw. Net zoals ‘thuis’ door het thuiswerken niet meer een strikte privéplek is, zo wordt ‘kantoor’ ook niet meer een strikte werkplek.

De drietrapsuitbreiding zal zich over meerdere jaren uitstrekken, waarbij de eerste fase naar verwachting in de herfst van 2022 gereed zal zijn. Die eerste fase betreft een nieuw te bouwen duurzaam magazijn van 12 duizend vierkante meter op een aangekocht perceel dat grenst aan het bestaande Marel-pand. In de tweede fase zal het bedrijfsrestaurant worden aangepakt, evenals de oudere kantoorvleugels. Ook zal de mechanische productie worden gemoderniseerd. In de laatste fase wordt het Democenter verplaatst en de assemblage-afdeling geüpgraded.