Marc Hendrikse in bestuur Mikrocentrum

Alexander Pil
9 maart 2022

Marc Hendrikse is toegetreden als lid en inkomend voorzitter van het bestuur van Stichting Mikrocentrum Nederland, de kennis- en netwerkorganisatie voor de hightech- en maakindustrie. Met de komst van Hendrikse versterkt Mikrocentrum zijn ambitie om een ‘leven lang ontwikkelen’-concept verder in het hightechecosysteem te verankeren.

Voormalig NTS-directeur en HTSM-boegbeeld Marc Hendrikse heeft zich verbonden aan Mikrocentrum.

Hendrikse heeft tijdens zijn hele loopbaan laten zien dat structureel met elkaar de verbinding zoeken en kennisdelen essentieel zijn om als Nederlandse hightech maakindustrie de toppositie te behouden. ‘De complexiteit is zodanig dat alleen samenwerken nog de oplossing is’, zegt Hendrikse. ‘Je moet zorgen dat je blijft werken aan ecosysteemontwikkeling om dit te kunnen realiseren. Slim innoveren doe je met elkaar. Twee elementen zijn hier essentieel: talent vinden, houden en bijscholen enerzijds, en de talenten met elkaar verbinden anderzijds. Juist nu, in deze tijd van transities, zijn een leven lang ontwikkelen en verbinding van cruciaal belang.’