Machineorders en gereedschapsomzetten zijn dieptepunt voorbij

Alexander Pil
26 november 2009

Hoewel de machineorderintake en de gereedschapsomzetten nog dalen ten opzichte van 2008, vertonen ze een stijgende lijn ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Het dieptepunt lijkt te zijn gepasseerd. Dat concludeert vakvereniging Vimag uit gegevens van zijn leden.

In het derde kwartaal bedroegen de inkomsten voor gereedschappen 30,1 miljoen euro, een daling van iets meer dan 21 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. In vergelijking met het voorgaande kwartaal stegen de omzetcijfers echter met bijna 8 procent. Van het totaal kwam 17,1 miljoen uit verbruiksgoederen, 10,8 miljoen uit meetgereedschappen, 1,3 miljoen uit investeringsgoederen en 0,9 miljoen euro uit overige gereedschappen.

De orderintake voor machines bedroeg in juli, augustus en september 20 miljoen euro, een daling met 37 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2008. Deze afname is het sterkst bij de niet-verspanende machines (-52,1 procent) en verspanende machines (-37 procent). De orderintake van overige machines – die slechts een gering aandeel in het totaal hebben – vertoont ten opzichte van het voorgaande jaar een forse stijging van 127 procent. Ten opzichte van het tweede kwartaal is er ook bij de machineorders een stijgende lijn: +28,5 procent voor verspanende machines, +5,2 procent voor niet-verspanende machines en +300 procent voor overige machines.

De Vimag waarschuwt voor al te veel optimisme: ’Ondanks het feit dat het dieptepunt van de crisis gepasseerd lijkt te zijn, is de verwachting dat het herstel langzaam zal doorzetten. Het trage herstel en de onzekerheid bij klanten zorgen ervoor dat de komende tijd zich zal kenmerken als overgangsperiode.‘