Machinebouwers vragen EU om strikte marktcontrole

Alexander Pil
26 maart 2013

Tijdens een rondetafeldiscussie hebben brancheorganisaties uit de machinebouw hun steun betuigd aan het initiatief van het Europees parlement om de wetgeving rond marktcontrole aan te scherpen. Cece, Cecimo, Cema, Euromap en FEM zijn het met de EU eens dat de voorgestelde plannen een unieke kans zijn om te zorgen voor een eerlijk speelveld op de Europese markt. Ze hebben het Europees parlement zelfs gevraagd om nog een stapje verder te gaan door nog meer te focussen op de oneerlijke competitie waarmee Europese machinebouwers steeds vaker worden geconfronteerd. Effectieve marktcontrole is nodig om de Europese machine-industrie op lange termijn veilig te stellen.

’Bedrijven van buiten Europa moeten aan dezelfde regels voldoen als wij. Hierop wordt echter nauwelijks controle uitgeoefend, terwijl niet alle machines de noodzakelijke veiligheidsvoorzieningen hebben. Dat zorgt voor kostenongelijkheid en daarmee dus ook voor concurrentieongelijkheid‘, zei FEM-voorzitter en Vanderlande-manager Jan van der Velden al bij zijn aanstelling in september vorig jaar. Na de bijeenkomst van afgelopen week voegt hij daaraan toe: ’Zo goed als het raamwerk voor de regelgeving kan en hopelijk zal zijn, marktcontrole blijft de taak en de competentie van de lidstaten. Het systeem zal alleen volledig efficiënt werken als de lidstaten zich willen committeren via de benodigde mankracht en financiële middelen.‘

De Europese Commissie en het Europese parlement zijn zich hiervan bewust. Ze stellen dat goede marktcontrole een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid is van de lidstaten, de Europese Commissie en de industrie. De samenwerkende brancheorganisaties hebben voorgesteld dat de EC een grotere rol voor zichzelf opeist om de controleprogramma‘s in de lidstaten te coördineren en een administratief raamwerk op te zetten. Er zou bijvoorbeeld meer gebruik moeten worden gemaakt van ICT-tools en ze stellen voor het European Market Surveillance Platform op te richten.