‘Machinebouwers hebben wind mee in 2015’

Alexander Pil
12 februari 2015

Het nieuwe jaar is positief begonnen. Niet alleen nam de inkoopmanagersindex in januari toe ten opzichte van december, ook het producentenvertrouwen behield zijn relatief hoge niveau. Beide indicatoren geven aan dat het sentiment onder ondernemers nog steeds positief is en daarmee is een goede basis voor 2015 gelegd. Dat stelt het Economisch Bureau van ABN Amro.

‘Ons basisscenario gaat ervan uit dat we in 2015 en in 2016 productiegroei zullen zien in alle branches van de sector industrie’, schrijft ABN Amro. ‘Het jaar 2014 was nog een overgangsjaar, waarin onzekerheid over de economische ontwikkelingen in Nederland en daarbuiten de boventoon voerde. Die onzekerheid kwam tot uiting in het sentiment over onder meer de inkomende orders, de bezettingsgraad en de toename van het aantal uitzenduren. Daarnaast bracht het Oekraïne-Rusland-conflict ook veel onzekerheid met zich mee. Ondanks dat de geopolitieke problemen nog niet uit de wereld zijn en nog steeds een risico vormen, lijkt het huidige sentiment van industriële ondernemers erop te duiden dat het vertrouwen grotendeels terug is.’

De machine-industrie is het beste jongetje van de klas. Zowel voor 2015 als voor 2016 rekent ABN Amro daar op een groei van 7,0 procent. Geen andere industriesector kan daaraan tippen. ‘Het vertrouwen was al weer enige tijd te zien in de machine-industrie’, schrijft ABN Amro in zijn prognose voor de industrie. ‘Daar is 2014 zeker geen overgangsjaar gebleken, alhoewel in het laatste kwartaal de productie met 1,5 procent kromp. Dit houdt verband met de krimp in orders vanuit Duitsland in het vierde kwartaal door de Oekraïne-Rusland-crisis. Over heel 2014 is de productie echter toegenomen met 5,2 procent, terwijl in 2013 de productie slechts toenam met 0,5 procent. De toename is vooral te danken aan het feit dat deze branche vooral op het buitenland is gericht. Ook voor dit jaar gaan wij ervan uit dat de machine-industrie een sterk groeiende branche binnen de sector industrie zal zijn. Dit zal wederom gedreven zijn door de aanhoudende buitenlandse vraag. Hier zullen de VS, Duitsland en opkomend Azië een voorname rol spelen.’