Machinebouw heeft last van Russische sancties

Alexander Pil
12 september 2014

‘De internationale conflicten en daaruit voortvloeiende onzekerheid over de economie dreigen de technologische industrie te gaan raken.’ Dat zegt FME-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink bij de presentatie van de FME-conjunctuurenquête najaar 2014. ‘De bedrijven in deze sector zijn sterk internationaal georiënteerd en staan daarmee aan de basis van de Nederlandse verdienkracht, die het immers vooral moet hebben van de export. Onverminderde aandacht van de overheid voor innovatiekracht en concurrentievermogen blijft dan ook essentieel.’

In de halfjaarlijkse FME-conjunctuurenquête worden ondernemers in de technologische industrie bevraagd over hun verwachtingen. In deze najaarsenquête is gevraagd naar het effect van de economische sancties tegen Rusland en de daaruit voortvloeiende tegensancties. Ongeveer een derde van de respondenten geeft aan nu al in enige mate last te ondervinden van de sancties. Van de overige bedrijven verwacht twee derde op termijn last te krijgen van deze sancties. Van het sterke optimisme dat in het voorjaar onder ondernemers leefde, is dan ook weinig meer over.

Wel verwachten de ondernemers in de technologische industrie dat hun omzet in de laatste maanden van dit jaar zal toenemen. 80 procent van de ondernemers voorziet over geheel 2014 geen daling van de verkoop van producten en diensten. Een belangrijk deel van de verwachte groei komt, net zoals voorgaande jaren, uit het buitenland.

Dezentjé roept iedereen – maar vooral de overheid − op ‘allemaal uit de comfortzone te stappen en vastberaden te blijven inzetten op vernieuwing en versterking van de industrie. We leven in een nieuwe economische realiteit. Vernieuwingen vinden met grote snelheid plaats. Onze ondernemers worden geconfronteerd met technologieën als mobiel internet, hernieuwbare energie, 3D printing en met nieuwe materialen en geavanceerde robotica die zowel de productieomgeving in hun bedrijven als het dagelijks leven van de mens veranderen. Zelfs het zakendoen is veranderd. Ondernemers zoeken ketenbrede samenwerking en gaan voor nieuwe allianties op het gebied van technologie en marktoplossingen.’

Op verzoek van economieminster Henk Kamp werkt de FME-voorzitter samen met een team de actieagenda Smart Industry uit. Nog dit jaar komt het team met aanbevelingen en acties voor zowel de overheid, onderwijs als het bedrijfsleven. Dezentjé: ‘In een economisch minder stabiele wereld moeten we gezamenlijk de ambitie hebben zowel qua innovatie als concurrentie tot de absolute wereldtop te willen behoren. De actieagenda Smart Industry zal hier aan bijdragen. Maar ook op anderen vlakken moet de regering alles op alles zetten om deze ambitie te verwezenlijken. Ik denk dan bijvoorbeeld aan het beperken van de collectieve lasten, consistent voortzetten van het topsectorenbeleid en het nog sterker bevorderen van techniekonderwijs.’

TDK Lamba