Machine vision algorithms and applications

Wim Hoeks

4 mei 2009

’Machine vision algorithms and applications‘ is verdeeld in drie hoofdstukken: beeldvorming, algoritmes en een bespreking van twaalf voorbeeldtoepassingen. Het eerste deel opent met een korte bespreking over licht en belichting, maar Steger, Ulrich en Wiedemann besteden de meeste aandacht aan lenzen. Daarbij komen vooral de aspecten voor het voetlicht die worden gebruikt bij de camerakalibratiealgoritmes. Hoe je de benodigde lens selecteert voor jouw applicatie blijft onduidelijk. Verder bespreken de auteurs kort de cameratechniek. De vergelijking tussen de verschillende manieren om de beeldinformatie over te dragen, is niet diepgaand, maar wel informatief. De voordelen en nadelen van de verschillende manieren leggen ze duidelijk uit.

Het hoofdstuk over algoritmes is al verschenen in het ’Handbook of machine vision‘ van Alexander Hornberg, maar is nu iets anders geordend en uitgebreid met een bespreking van Fourier-transformaties, camerakalibratie en shape-based template matching. Aan de paragraaf over edge-detectie is uitleg toegevoegd over de nauwkeurigheid van de verschillende methodes. Dit geeft duidelijk aan waar de kracht en de zwakte van de verschillende algoritmes liggen. Ook voor het lastige onderwerp neurale netten maken de auteurs duidelijk waar de voor- en nadelen liggen.

Tot dusver geen verwijzing naar commerciële pakketten. Het laatste hoofdstuk is echter strak gekoppeld aan het Halcon-pakket van MVTec. Dat is niet verwonderlijk, want alle auteurs werken bij dat bedrijf. De koper van het boek krijgt een tijdelijke studentenlicentie aangeboden om te oefenen met de voorbeelden. Dat is handig als je geen pakket ter beschikking hebt. Je moet je wel realiseren dat MVTec hiermee marketing bedrijft.

De voorbeelden zijn te downloaden van een website. Ben je gewend om te werken met een ander pakket, dan zijn de voorbeeldplaatjes zeker interessant om te kijken hoe dat in jouw situatie op te lossen zou zijn. De uitgewerkte voorbeelden zijn echter niet makkelijk te volgen zonder basiskennis van Halcon. Dit probleem hadden de auteurs kunnen voorkomen met een appendix waarin ze de gebruikte scripttaal toelichten. Bij de bespreking van de voorbeelden verwijzen ze uitgebreid naar de algoritmes in het vorige hoofdstuk. Het is goed om je te realiseren dat elk visionpakket (bewust of onbewust) een specifieke werkwijze kiest. De voorbeelden zijn een goede illustratie van de keuzes die Halcon maakt. Die informatie is niet beschikbaar in de helpfiles van dit pakket.

Over het algemeen is de tekst bondig, met een wetenschappelijke notatie. In sommige gevallen gebruiken de auteurs notaties zonder verdere inleiding. De nadruk ligt dan op de wetenschappelijk verantwoorde afleiding. Voor een nieuweling op hbo-niveau zijn de betreffende afleidingen niet te volgen. Dat zou niet zo erg zijn als de bereikte resultaten uitgebreid worden besproken. Dergelijke besprekingen ontbreken echter vaak. Hierdoor is niet duidelijk waarom de afleiding interessant is en wat de consequenties van de aanpak zijn. Er zijn paar belangrijke uitzonderingen op deze algemene constatering: edge-detectie, objectherkenning en in mindere mate classificatie middels neurale netten.

 advertorial 
Pilz

RFID-toegangsbeveiliging nu nog makkelijker

Voor Identification and Access Management (I.A.M.) heeft Pilz het bedrijfsmoduskeuze- en toegangsautorisatiesysteem PITmode. Voor een onderdeel van dit systeem, de PITreader, heeft Pilz een RFID-transponder in kaart- en stickerformaat ontwikkeld. Alle varianten zijn vrij beschrijfbaar en rechten kunnen vastgelegd worden door gebruik te maken van de eenvoudig passende softwaretools.

De leesbaarheid krijgt van mij een krappe voldoende. Het boek is niet geschikt voor een beginner. Als je al wat ervaring hebt in machinevision en interesse hebt in de achtergronden van de algoritmes, is de geboden materie interessant juist vanwege de bondige bespreking. Voor alle besproken algoritmes zijn er verwijzingen naar de relevante wetenschappelijke publicaties. Dat maakt het mogelijk om verder te graven als je dat wilt. Het boek is prettig geprijsd en je krijgt een Halcon-studentenlicentie voor twee jaar, wat je de mogelijkheid geeft om uitgebreid te spelen met het pakket. Dat kan ook interessant zijn als je normaal met een ander pakket werkt.