Luchtvaartsector en TU Delft mikken op klimaatneutraal vliegen in 2050

Alexander Pil
13 april 2022

KLM, Schiphol, Airbus, NLR en TU Delft gaan een intensieve samenwerking aan om de technologische ontwikkeling naar een duurzame luchtvaart te realiseren. Want klimaatverandering is een realiteit en de luchtvaart draagt bij aan die effecten. Zonder actie zal die bijdrage exponentieel toenemen. Om de internationale ambitie van een volledige klimaatneutrale luchtvaart in 2050 te realiseren, zijn snellere en radicalere veranderingen noodzakelijk. Tim van der Hagen, rector magnificus en voorzitter van het College van Bestuur van de TU Delft: ‘Wij geloven dat klimaatneutraal vliegen in 2050 mogelijk is. Maar om deze ambitie te laten slagen is samenwerking op technologische oplossingen voor duurzame luchtvaart tussen de academische wereld, kennisinstellingen, industrie en overheid cruciaal. Deze samenwerking met topspelers uit de luchtvaartsector kan dienen als een snelkookpan voor innovaties om de transitie naar duurzame luchtvaart te versnellen.’

Om de start van het gezamenlijke initiatief Flying Vision te markeren, tekenden de vijf deelnemers maandag een samenwerkingsovereenkomst. Vlnr Pieter Elbers (KLM), Guillaume Faury (Airbus), Henri Werij (TU Delft), Michel Peters (NLR), Dick Benschop (Schiphol).

Open en innovatief

Het Flying Vision-initiatief streeft er naar een open innovatief ecosysteem te ontwikkelen. Dat betekent dat de betrokken partijen technologische doorbraken en nieuwe kennis met anderen delen en dat iedereen die wil bijdragen aan het verduurzamen van de luchtvaart zich hierbij kan aansluiten.

De samenwerking zal zich onder meer richten op: het ontwikkelen van nieuwe typen vliegtuigen die zeer energiezuinig zijn; het gebruik van 100 procent duurzame energie; klimaatneutrale logistieke operaties van de luchtvaart en de implicaties van duurzame luchtvaart voor de passagier. Ook het stimuleren van ondernemerschap en het opleiden van nieuw talent is een belangrijke pijler.

Holistische aanpak en fysieke ontmoetingsplaats

Doordat de vijf grondleggers van Flying Vision complementair aan elkaar zijn en ieder een specifiek onderdeel van de luchtvaartketen vertegenwoordigt, wordt er niet alleen naar deeloplossingen gekeken maar kan er worden gewerkt aan geïntegreerde oplossingen voor de gehele luchtvaart. De overgang naar duurzame brandstoffen is bijvoorbeeld een uitdaging die de hele keten raakt en dus in gezamenlijkheid sneller kan worden aangepakt. Het delen en gezamenlijk ontwikkelen van kennis staat op deze manier centraal en versnelt het innovatieproces. Deze holistische manier van samenwerken gebeurt nog niet op grote schaal in de internationale luchtvaartsector.

Om de samenwerking nog verder te bevorderen is de TU Delft van plan een fysieke werk- en ontmoetingsplek op haar campus te realiseren waar studenten, onderzoekers, startups en r&d-medewerkers van bedrijven elkaar kunnen treffen. De verwachting is dat deze locatie eind 2022 geopend zal worden.

Henri Werij, decaan faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek van de TU Delft: ‘Duurzaamheid moet in het dna van de huidige en komende generatie van ingenieurs zitten die wij opleiden ten dienste van een betere wereld en dit moet vervolgens fungeren als cruciale katalysator voor het realiseren van onze ambitieuze en essentiële doelen voor de luchtvaart.’