Loting vanaf 2017 afgeschaft bij numerus-fixusstudies

Pieter Edelman
2 september 2014

Vanaf studiejaar 2017-2018 worden plaatsen voor een numerus-foxusstudie niet meer door loting toegekend, maar via een selectieprocedure. Minister Bussemaker van OCW is dit overeengekomen met de VSNU, de Vereniging Hogescholen, Iso en LSVB overeengekomen, schrijft zij in een brief aan de Tweede Kamer.

Sommige opleidingen hanteren al een selectieprocedure, maar voor veel andere studies met beperkte capaciteit wordt geloot. Scholieren met een acht of hoger als gemiddeld eindexamencijfer worden daarbij automatisch geplaatst. Volgens de minister komen hierdoor echter niet alle studenten op de juiste plek. Een selectieprocedure is daarvoor beter geschikt, denkt zij.

De minister laat de instellingen grotendeels vrij bij het invullen van deze selectieprocedure. Wel moeten zij minstens twee verschillende soorten eisen hanteren, dus naast het examenresultaat ook karaktereigenschappen of motivatie. De automatische plaatsing vervalt daardoor.