Leydenjar plant foliefabriek voor silicium anodes in Noord-Brabant

Paul van Gerven
13 december 2022

Leydenjar kan de productie van siliciumanodefolie starten nu het zich heeft verzekerd van aanvullende financiering voor de bouw van zijn eerste productiefaciliteit. Siliciumanodefolies worden gebruikt om de energiedichtheid van lithium-ion batterijen te verhogen,

Het bedrijf gaat in totaal 60 miljoen euro investeren in de bouw van zijn eerste productiefaciliteit, Plant One. De fabriek verrijst naar verwachting in Noord-Brabant. Als alles volgens plan verloopt, zal deze in 2026 operationeel zijn.

Leydenjar, opgericht in 2016, heeft een lithium-ion batterijanode ontwikkeld die volledig uit silicium bestaat. Deze metalloïde is een uitstekende gastheer voor lithiumionen, maar heeft in bulkvorm de neiging om te barsten onder de constante druk van het opnemen en loslaten van zijn gast. Leydenjar gebruikt een plasma-ondersteunde chemische dampafzetting (PECVD) om silicium met nanotextuur te vervaardigen dat de volumeveranderingen kan opvangen die gepaard gaan met het laden en ontladen van lithium. Dit proces was oorspronkelijk ontwikkeld voor om dunnefilmzonnecellen te vervaardigen.

Foto: Leydenjar

De startup beweert dat zijn siliciumanoden tot 70 procent meer energie in batterijen kunnen stoppen, vergeleken met batterijen die het gebruikelijke grafiet bevatten. Leydenjar heeft de technologie inmiddels gedemonstreerd op kleine schaal en zal nu een reeks grotere machines ontwikkelen en installeren voor de productie van het anodemateriaal op industriële schaal.

De schaalvergroting wordt medegefinancierd met een investering van 30 miljoen euro door de Europese Investeringsbank, ondersteund door een garantie van de Europese Commissie. De andere helft van de financiering is afkomstig van Leydenjars klantenprojecten, eerder toegezegde subsidies en een eerder afgesloten serie A-investeringsronde in 2021.