Lely krijgt voet aan grond bij grote melkveehouders

Alexander Pil
29 oktober 2014

Onlangs maakte Lely bekend dat het vierenveertig Lely Astronaut-melkrobots gaat leveren aan een groot melkveebedrijf in Frohburg in het oosten van Duitsland. Deze order staat niet op zich. Meer en meer grote bedrijven zien in dat melkrobots een meer dan gelijkwaardig alternatief zijn voor traditioneel melken. ‘Op dit moment lopen we nog vaak tegen het vooroordeel aan dat melkrobots alleen geschikt zouden zijn voor bedrijven met minder dan pakweg driehonderd koeien maar dat is echt een groot misverstand, het gaat om het totaal concept’, stelt Coert van Lenteren van Lely’s gespecialiseerde Dairy XL-afdeling.

Lely is – ook voor bedrijven met meer dan vijfhonderd koeien – altijd pal achter zijn melkrobots blijven staan. Dit heeft geleid tot een totaal concept dat veel verder gaat dan melken alleen. Van Lenteren: ‘Vooral voor grote bedrijven is het zaak verder te kijken dan alleen het automatiseren van het melken alleen. Het gaat om de wijze waarop het bedrijf wordt gemanaged. Meer nog dan bij reguliere bedrijven draait het om efficiencyverbetering en het standaardiseren van processen. Voorop staat waar de ondernemer naar toe wil, welk doel hij voor zijn bedrijf wil stellen.’

Begin september maakte Lely-ceo Alexander van der Lely bekend dat zijn bedrijf nog dit jaar de twintigduizendste Astronaut-melkrobot zal installeren. Deze mijlpaal wordt tweeëntwintig jaar na de installatie van de allereerste Astronaut-melkrobot behaald.

Lely werkt hiervoor met een nieuw kengetal namelijk het aantal gemolken liters per betaald arbeidsuur. ‘Dit geeft ons enorme inzichten en maakt geen onderscheid tussen nieuwe of bestaande bedrijven’, aldus Van Lenteren. ‘Op basis hiervan hebben we de processen verder kunnen optimaliseren en kunnen we maatwerk leveren voor alle grote bedrijven. Meestal schieten arbeidsproductiviteit en kwaliteit van de arbeidsomstandigheden enorm omhoog.

Hoewel het XL-concept toepasbaar is op alle grote melkveebedrijven richt Lely zich vooral op bedrijven met veel eigen grond en een eigen ruwvoerproductie. Van Lenteren: ‘Het unieke aan Lely is dat we onze klanten een totaalconcept kunnen bieden. Als producent van zowel ruwvoermachines, voertechniek, melktechniek en stalautomatisering neemt Lely een unieke positie in op de markt. Onze klanten beschikken hierdoor niet alleen over apparatuur die is ontwikkeld vanuit een zeer brede visie, ze hebben bovendien een technisch perfect op elkaar afgestemd systeem.’