Leekseek neemt Festo in arm bij lekkagebestrijding

René Raaijmakers
2 oktober 2008

Leekseek sluit met Festo een exclusieve samenwerkingsovereenkomst om zijn opsporing- en reparatieservice voor lekken in persluchtinstallaties te versterken. De partners profiteren van op handen zijnde regelgeving voor energieverbruik en kooldioxide-uitstoot.

Lekken in persluchtinstallaties lopen snel in de papieren, maar bedrijven geven soms opvallend weinig prioriteit aan lekopsporing en -reparatie. ’Ze denken dat ze het zelf wel kunnen‘, zegt Harold Botinga, projectmanager bij Leekseek. Hij heeft de cijfers aan zijn kant en somt ze met plezier op – het is tenslotte zijn business. ’Een gaatje van een millimeter in doorsnede kost al snel duizend euro per jaar.‘ Botinga onderstreept dat het reduceren van het lekkageniveau vraagt om een gestructureerde en planmatige aanpak. ’We hebben het bij Leekseek over lekkagemanagement, wat veel meer is dan alleen lekkagedetectie.

Harold Botinga, projectmanager bij Leekseek: ’Als een bedrijf jaarlijks voor 100 duizend euro extra kosten maakt door lekkage, dan kunnen wij dat binnen 36 maanden terugbrengen tot vijfduizend euro.‘

Bij een verbruik van 10 kubieke meter perslucht per minuut bij 7 bar kost een lekkageniveau van 10 procent (het deel van de perslucht dat verloren gaat) per jaar al ruim 10 duizend euro. Is het lekkageniveau 40 procent dan schieten de kosten boven de 40 duizend euro uit. Voor echte grootverbruikers loopt het helemaal in de papieren. Leekseek zegt dat bedrijven met een lekkageniveau tussen de 20 en 30 procent (in de praktijk een realistisch cijfer) bij een verbruik van 100 kubieke meter per minuut perslucht, een verspilling met zich meebrengt van tussen de twee en drie ton euro‘s per jaar – ook weer bij 7 bar en 24 uurs-bedrijf. Het Zweedse bedrijf gebruikt voor lekopsporing een ultrasone techniek.

’Kostenbesparen is een beproefde manier om beter te concurreren, maar heel veel Europese industrieën laten een van de belangrijkste besparingsbronnen links liggen en dat is het verbruik van hun persluchtinstallatie‘, aldus Festo. Met de invoering van emissierechten voor kooldioxide is energie bezuinigen direct gekoppeld aan energiemanagement‘, zegt Thomas Person, directeur van Festo Nederland. Hij verwacht dat de op handen zijnde regelgeving voor energieverbruik en CO2-emissie bedrijven zal aanzetten om ook de verkwisting van perslucht in hun fabrieken tegen te gaan. Tot de partijen die ’zeer geïnteresseerd‘ zijn in lekopsporing en reparatie noemt Person onder meer Nestle en Unilever.

Een medewerker van Leekseek spoort persluchtlekken op.

Het zichtbaar maken van verspilling en verbetering ziet Leekseek als een van zijn belangrijkste services. ’Door alle lekken te documenteren en vast te leggen kun je je proces en onderhoud optimaliseren‘, zegt Botinga. ’Er zijn bedrijven met lekkages van enkele kubieke meters per minuut tot enkele tientallen kubieke meters per minuut‘, zegt Botinga. ’Om dat uit te zoeken is ons online systeem uitermate geschikt. We zetten alles in een database waarin elke lekkage en oorzaak wordt omschreven. Is het een drukregelaar, een slang of aansluiting? Daarnaast zetten we er informatie in over de reparatie.‘ Leekseek zorgt voor online rapportage en certificatie, waarmee bedrijven de papieren in handen krijgen voor hun CO2-balans. Het lekkageniveau van persluchtinstallaties van 25 procent terugbrengen naar 5 procent is volgens Festo en Leekseek goed te doen.

 advertorial 
Pilz

RFID-toegangsbeveiliging nu nog makkelijker

Voor Identification and Access Management (I.A.M.) heeft Pilz het bedrijfsmoduskeuze- en toegangsautorisatiesysteem PITmode. Voor een onderdeel van dit systeem, de PITreader, heeft Pilz een RFID-transponder in kaart- en stickerformaat ontwikkeld. Alle varianten zijn vrij beschrijfbaar en rechten kunnen vastgelegd worden door gebruik te maken van de eenvoudig passende softwaretools.

Als bedrijven Leekseek inschakelen, dan hebben ze nog dezelfde dag cijfers in handen. ’En niet drie weken later‘, zegt Botinga. Leekseek richt zich vooral op grote klanten. Het brengt deze productiebedrijven binnen drie jaar op een geaccepteerd lekkageniveau van 5 procent van oorspronkelijke lekkagekosten. ’Als een bedrijf jaarlijks voor 100 duizend euro extra kosten maakt door lekkage, dan kunnen wij dat binnen 36 maanden terugbrengen tot vijfduizend euro‘, aldus Botinga